• ד"ר דנה רוט - בית איזי שפירא, ישראל
  חלי פרץ - אחראית הערכת תכניות, מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  שירה ורדי - עמותת אתגרים
  המחקר נועד לבחון את השפעת הפעילות האתגרית על אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית עד קשה וכן לבחון את השפעת ההשתתפות בפעילות האתגרית על עמדות הסגל כלפי המשתתפים.

   

 • אסטל סלוין - קלינאית תקשורת, רכזת מקצועות הבריאות, בי"ס איזי שפירא
  דיינה קפל - דיינה קפל, מרפאה בעיסוק, המרכז לייעוץ טכנולוגי, בית איזי שפירא
  בוצ'ה הוא משחק פאראלימפי שהשחקנים בו מנסים להשליך כדור קרוב ככל האפשר לכדור מטרה לבן. המאמר מתאר את שילובו של המשחק בבית הספר בית איזי שפירא כפעילות ספורטיבית שבנוסף לשמירה על בריאות הגוף, מעצימה את התלמידים מספקת להם הזדמנות לפתח אינטראקציות חברתיות נורמטיביות באווירה מהנה, ומשמשת אמצעי לשיפור מיומנויות התנהגותיות, מוטוריות וקוגניטיביות.

 • שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות כוללת גם זכויות הנוגעות לספורט, נופש, פנאי ומשחק, ההכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתף במגוון רחב של פעילויות אלו מייצגת התפתחות חשובה בביטוי של זכויות חברתיות. המאמר מפרט ומסביר את סעיפי האמנה העוסקים בכך.

 • שוש קמינסקי – ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  הודות ליכולת הייחודית של הספורט להתעלות מעל למחסומים לשוניים, תרבותיים וחברתיים, הוא משמש פלטפורמה מתאימה במיוחד ליישום אסטרטגיות של השתתפות, הכללה והתאמה. המאמר סוקר את פעילות האו"ם בנושא הספורט בכלל ובהקשר לאנשים עם מוגבלות בפרט.

 • סו זהבי, מרכז לתנועה ולספורט, בית איזי שפירא
  במרכז לתנועה וספורט של בית איזי שפירא פותח מודל עבודה ייחודי המתבסס על עקרונות של "ניתוח יישומי של ההתנהגות" בפעילות הגופנית. המודל מאפשר גם לילדים המתקשים להשתלב חברתית להשתתף בפעילות גופנית המותאמת ליכולותיהם וצורכיהם.
  המאמר מתאר את המודל ומדגים אותו באמצעות תיאורי מקרה.

 • דקל בורובסקי - מדריך לפעילות גופנית מותאמת, המרכז לתנועה וספורט, בית איזי שפירא
  המרכז לתנועה וספורט בבית איזי שפירא מתמחה בפעילות גופנית ובהעצמה חברתית. בפעילות משולבים מרכיבים טיפוליים וספורטיביים. הפעילות הינה מובנית, בקבוצות קטנות, עם דגשים על התחום הגופני, ההתנהגותי והחברתי. האווירה המוגנת והתומכת בקבוצה מאפשרת תחושת נוחות והעזה.
  החוברת מתארת פרויקט שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה באמצעות פעילות גופנית.