תרומה באשראי – הוראת קבע

תאריך עדכון: 19 במאי 2022