מאגר הידע

 

משפחה ומעגל החיים

 • ד”ר דליה נסים – מנהלת תכניות לימודים, מכון טראמפ, בית איזי שפירא
  העלייה בתוחלת החיים ובמודעות לצרכיהם השונים של מזדקנים עם מוגבלות שכלית, יצרה מציאות חדשה. במקביל מתחזקת תפיסת העולם המקדמת שירות מכוון אדם. המאמר מתייחס לגישת שירות מכוון אדם ומציע דרכים יישומיות להטמעה מותאמת של הגישה בעבודה עם אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. 

 • ד״ר דניאל שפרלינג – כותב ועורך תוכן סקירות מידע במרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ״ת
  פרופ‘ שונית רייטר – פרופסור אמריטה בפקולטה לחינוך שבאוניברסיטת חיפה
  ליאת יוספסברג בן-יהושע – מנהלת מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ״ת
  סקירה זו עוסקת במעמדם של מזדקנים וזקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בודקת את מאפייניהם הבריאותיים, הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, מציגה את דרכי ההערכה, המדידה והאבחון של אוכלוסייה זו ודנה בצרכיה השונים.

 • נועה דינגוט ספקטור – סטודנטית, התכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, הפקולטה לחינוך בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
  פרויקט גמר יישומי שבו נבחנו תפיסותיהם של בוגרים, שהינם אחאים לילדים עם צרכים מיוחדים את הליווי והתמיכה שקיבלו והיו דרושים עבורם מצד בית הספר היסודי, תוך הסתמכות על שיטת המחקר האיכותנית.

 • דפנה רביב-כרמי – מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  משפחות המגדלות ילד עם מוגבלות בישראל, נאלצות להתמודד לא רק עם אתגרים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים שאית
  מתמודדים כולם, אלא גם עם אתגרים נוספים. משפחה שיש לה ילד עם מוגבלות, שגם משתייכת לקבוצת מיעוט באוכלוסייה, נאלצת להתמודד עם אתגרים נוספים.
  המאמר מתאר את מחקרם של ד”ר דנה רוט ופרופ’ אייבן בראון שהשווה בין איכות חיי משפחה (Family Quality of Life) של משפחות ערביות ויהודיות בישראל, שלכולן יש ילד עם מוגבלות.

 • דפנה קליינמן – מנהלת אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא
  מאג’דה מרעי – מנהלת מרכז סינדיאן, בית איזי שפירא
  במסמך מתוארת תכנית התערבות מוקדמת בבתים בקרב משפחות של ילדים עם מוגבלות עד גיל 3, בקהילה הערבית בישראל. התכנית בוצעה ע”י מרכז סינדיאן בקלנסואה, שהינו חלק מבית איזי שפירא. 

 • יואב לף – המרכז לחקר מוגבלויות, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל
  דורי ריבקין – מנהלת המרכז לחקר מוגבלויות, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל
  משפחות לילדים עם מוגבלויות מתמודדות לעתים קרובות עם קשיים שמשפיעים על כל המשפחה, ובכלל זה על ההורים, על האחים והאחיות ועל בני משפחה אחרים. כדי לסייע למשפחות אלה יזמו ג’וינט ישראל-אשלים ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את הקמתם של מרכזים למשפחות שלילדיהן מוגבלויות מכל הסוגים. המרכזים נועדו לספק תמיכה קהילתית למשפחות, כשירות משלים לתמיכה הפרטנית שמספקות המחלקות לשירותים חברתיים.
  מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ליווה את התכנית במחקר הערכה אותו ניתן לקרוא במאמר זה.

 • ד”ר דליה נסים – מנהלת תכניות לימודים, מכון טראמפ, בית איזי שפירא
  המסמך הינו תקציר סקירת הספרות שכתבה ענת אלון-פרדו אודות זקנה “מיוחדת”: אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, תוך התייחסות לשלושה ממדים: הביולוגי, הרגשי והחברתי.

 • אביטל קדמון – סטודנטית לחינוך ואמנות, מכללת אמונה-אפרתה
  החלטה של הורים לבוגרים עם אוטיזם לחפש מסגרת חיים מחוץ לבית עבור בנם/בתם לאחר סיום לימודיהם במסגרות החינוך
  היא החלטה קשה ומורכבת. בעבודה סמינריוני זו דנה אביטל קדמון בתהליך החשיבה על ההשמה, בכוונה לבצעה, בקבלת החלטה על עצם הצורך במסגרת חוץ-ביתית איתור המסגרת המתאימה, הסתגלות המשפחה והסתגלות הבן/הבת למסגרת החדשה, ודפוסי הקשר של ההורים עם המסגרת ועם הבן/הבת.

 • דפנה רביב-כרמי – מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
  נשים עם מוגבלות פיזית, קוגניטיבית, נפשית וחושית נאלצות להתמודד לא רק עם קשיי המוגבלות עצמה אלא גם להאבק על זכותן הבסיסית להיות אימהוֹת. במאמר סקירה ספרותית אודות עולמן של אימהוֹת עם מוגבלות, שלבי ההריון, הלידה וההורות תוך  התייחסות לפרספקטיבות מעולם המשפט, הרפואה והחברה בארץ ובעולם. 

 • הדס זהבי – מפקחת ארצית, השירות לשיקום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  אריה שמש – מפקח ארצי, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  כרמלה קורש-אבלגון – סגנית מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי
  מיכל גולן – ראש תחום ילדים ונוער עם מוגבלות, ג’וינט-אשלים
  מיכל כהן-הטב – מנהלת תוכניות, תחום ילדים ונוער עם מוגבלות, ג’וינט-אשלים
  תכנית שמ“ש, עבור משפחות לילדים עם מוגבלות, מבקשת לחזק משפחות לילדים עם מוגבלות, מתוך תפיסה ואמונה, שלמשפחה היכולת והאחריות להעניק לילדהּ את איכות החיים המיטבית ויש לאפשר לה למלא תפקיד זה.
  התדריך מציג את הרקע ליוזמה, הרציונל שלה והעקרונות המרכזיים של התכנית.

עמוד 1 מתוך 3123
רוצים לדעת על מחקרים, הרצאות וסרטונים חדשים במאגר?
הרשמו ל"קול הידע" – מידעון משאבי הידע של בית איזי שפירא