מאגר הידע

"יש לנו שאיפות שונות לחלוטין" — הקהילה החרדית ומאפייניה בראי שיח המוגבלות

עו"ד חיה גרשוני - מנהלת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
תמר טאוב - דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד, האוניברסיטה העברית בירושלים

2021

גרשוני, ח. וטאוב, ת. (2021). "יש לנו שאיפות שונות לחלוטין" — הקהילה החרדית ומאפייניה בראי שיח המוגבלות. בתוך ד. אייזנקוט, ש. דורון ור. חיראק (עורכים), אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב־תחומי. (עמ' 209-179). פרדס הוצאה לאור.

המאמר התפרסם בספר:
אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב־תחומי

עורכים: דנה אייזנקוט, שלומי דורון, וראובן חיראק
פרדס הוצאה לאור בע"מ.

מתוך המבוא למאמר:

"במסגרת מחקר כמותי, שנערך על אודות איכות חייהם המשפחתית של משפחות המגדלות ילד עם מוגבלות, נערכה השוואה בין משפחות יהודיות שונות בתרבות הישראלית בנוגע לדיווחם על תמיכה משפחתית, תמיכה חברתית, תמיכה רוחנית/דתית ותמיכה משירותי מדינה. ממצאי המחקר הכמותי פורסמו בעבר (Taub & Werner, 2016). במאמר זה אנו מבקשות להשמיע את קולו של הטקסט המילולי הפתוח שהוסיפו המשיבים לצד שאלון רב־ברירה. תשובותיהם של המשיבים החרדים, שבהן התמקדנו במאמר זה, ביטאו ערכים קהילתיים תרבותיים, חלקם ידועים, חלקם מפתיעים, שהיה בהם לשפוך אור על מאפיינים קהילתיים המנותקים מחוויית המוגבלות. כך, בפריזמה של לימודי מוגבלות, אפשר לאתר באופן עקיף תמות מרכזיות המלמדות על אודות תפיסות, עמדות וערכים של החברה החרדית במדינת ישראל."

לקריאת המאמר לחץ על הדף

מאמרים בשפה הערביתدليل شيمش الموجز: إعادة تأهيل عائلية كاملة لعائلات اطفال مع إعاقة
תדריך שמ”ש: שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות
מאמריםימים של קורונה: התמודדות ההורים כשילד עם מוגבלות נמצא בבית
מאמריםהיבטים חברתיים ותרבותיים באיכות חיי משפחה: חווית גידול ילד עם מוגבלות בקרב משפחות ערביות ויהודיות בישראל
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  משפחה ומעגל החיים - הורות לילד עם צרכים מיוחדים

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע