“בוחרת להיות” – סיפורה מעורר ההשראה של עדי כהן ציזנר

תאריך עדכון: 10 בספטמבר 2020