אנחנו מעריכים את נדיבותך! תרומתך עוזרת ליצור שינוי בחיים של ילדים רבים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.

We appreciate your generosity! Your contribution helps making a difference in the life of many children with disabilities and their families.