תרומתך לא התקבלה בשל תקלה, נודה לך אם תפנה באמצעות מספר טלפון 09-7701238 על מנת להשלים את התרומה ולעזור לשפר את איכות חייהם של ילדים רבים ומשפחותיהם.

Your contribution was not accepted due to a fault , we will be grateful if you would contact phone number 09-7701238 to complete the donation and help improve the quality of life of many children and their families.