משלוח המחאה בדואר

ניתן לתרום לנו באמצעות משלוח המחאה בדואר לכתובת:

בית איזי שפירא

ת.ד. 29

רעננה 43100