צוות פיתוח משאבים:

סיגל וינטר – מנהלת היחידה לפיתוח משאבים ישראל ויח”צ

נעמה גרינברג – עוזרת מנהלת היחידה ורכזת פרויקטים

יעל יבין – רכזת קרנות ובקשות – פיתוח משאבים ישראל

טל נאמן – רכזת יח”צ