צוות פיתוח משאבים:

סיגל וינטר – מנהלת היחידה לפיתוח משאבים ישראל ויח”צ

מעיין סביליה – עוזרת מנהלת היחידה

טל נאמן – רכזת יח”צ

יעל יבין – רכזת קרנות ובקשות – פיתוח משאבים ישראל