סדרת קונצרטים מותאמים ומונגשים לכל המשפחה שיתוף פעולה בין בית איזי שפירא ומרכז המוסיקה רעננה הביא ליצירת תכנית ייחודית המתמקדת בסדרת קונצרטים קלאסיים מותאמים ומונגשים לילדים עם ובלי מוגבלות ובני משפחותיהם.
כחלק ממימוש חזונו, כי כל אדם עם מוגבלות יהיה אדם שווה זכויות, מעורב ופעיל בקהילה,פועל בית איזי שפירא ליצירתו של שינוי חברתי המאפשר השתתפות מלאה בחיי הקהילה,לילדים ולבוגרים עם מוגבלות, ובכלל זה השתתפות בפעילויות פנאי ותרבות.
בשנת 2016 הוענק פרס בראשית – ג’נסיס לכנר יצחק פרלמן, וזאת לאות הערכה לתרומתו הייחודית לאנושות כמוזיקאי ומחנך, פועלו למען אנשים עם מוגבלות ונאמנותו לערכי העם היהודי.
בעקבות כך החליט מר פרלמן לתרום את כספי הפרס לקהילה ולאחר תהליך לבחירת ארגונים אשר יקבלו מכספי התרומה המנוהל על ידי מתן-משקיעים בקהילה ( United Way Israel ), התבשר בית איזי שפירא כי זכה במענק עבור הפרויקט “שילוב בתרבות הפנאי -סדרת קונצרטים לילדים עם מוגבלויות ומשפחותיהם”.