תורם יקר, באפשרותך לעזור לילדי בית איזי שפירא ע”י תרומה לפי יכולתך,

לרשותך רשימת סכומים לתרומה.

בסיום רכישת הכרטיסים, תתקבל בתיבת האימייל שלך קבלה על סכום התרומה.
והיא גם נחשבת בתור הוצאה מוכרת מול רשויות המס.
אנו מעריכים ומודים לך על תרומתך והשקעתך למען ילדי בית איזי שפירא.

 

בחירת כרטיסים

₪100 עלות לכל כרטיס ₪100
₪200 עלות לכל כרטיס ₪200
₪500 עלות לכל כרטיס ₪500
₪750 עלות לכל כרטיס ₪750