אנחנו מעריכים את נדיבותך!

תרומתך עוזרת ליצור שינוי בחיים של ילדים רבים עם מוגבלויות ומשפחותיהם.