שירות לאומי

בבית איזי שפירא, מועסקות מדי שנה כ17 -18 בנות שרות לאומי. הבנות נמצאות במסגרות היום ומטפלות בילדים בגנים ובבית הספר.

בנוסף יש שני תקנים משרדיים (בקבלה ובמרפאת השיניים).

בת השירות הלאומי, נחשבת כאיש צוות לכל דבר. היא משתתפת בישיבות צוות, אספות הורים, אירועים מחלקתיים ואירועים לכלל העובדים, כולל יום צוות המתקיים פעם בשנה.

העשרה, ליווי ותמיכה – מטרת מפגשים אלו היא יצירת קשרים משמעותיים בין בנות השירות בארגון, מתן מידע וכלים אודות התמודדות וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים ומתן אפשרויות ל”פסק זמן” מהעשייה השוטפת ללמידת תחומי דעת חדשים, להתבוננות פנימית ושיתוף אחרים בחוויות המשמעותיות המתרחשות בחיי היומיום. במסגרות היומיות (מרכז דה-לו לגיל הרך ובבית הספר) מוגדר תפקידה של בת השירות הלאומי כזהה לזה של מטפלת/סייעת.

להלן פירוט התפקידים של הסייעת החינוכית-טיפולית:

עבודה עם הילד והצוות

• עזרה למורה/לגננת בכיתה בהכנת החומר הלימודי, לדוגמא- כרזות, כרטיסי עבודה וכיו”ב. סיוע בהכנה של ציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם המורה / הגננת ובאחריותה.

• סיוע לימודי-חינוכי פרטני לתלמידים, עפ”י הנחיית המורה/הגננת ומנהלת המסגרת.

• סיוע בהקניית מיומנויות לתלמידים בודדים ובתרגולן עפ”י הנחיית הצוות החינוכי, צוות מקצועות הבריאות והנהלת המסגרת.

• הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינה תפקודית- סיוע בהולכה, תרגול וכדומה.

• ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים או פעילויות שונות מחוץ למסגרת ובמסגרת שעות הלימוד בביה”ס/גנים.

• סיוע למטפלות ולמורות/גננות המקצועיות במהלך טיפול בתלמידים, עפ”י הנחיותיהן.

• דאגה לניקיונו האישי של התלמיד (למשל- החלפת חיתולים), לניקיון סביבתו ולשלומו של התלמיד.

• סיוע לתלמידים המתקשים בניידות (ובכלל זה העברת תלמידים בכיסאות גלגלים) והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים, באכילה ובהלבשה.

• טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי ביה”ס/גן, עפ”י ההנחיות של מנהלת המסגרת.

• ליווי מההסעות אל הגן/כיתה וקבלת התלמידים בעת בואם לביה”ס/לגן והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכב ההסעות.

מדי שנה בחודש ינואר מתקיימת סיירת לבנות השרות המעוניינות. בסיירת אנו חושפים את התפקידים של הבנות, עושים הכרות קצרה עם בית איזי שפירא, עורכים סיור ומפגש קבוצתי.

** מי שממשיכה בתהליך תגיע לפחות ליום התנסות אחד במסגרות.

בהצלחה