• הדס גיל – יועצת ניהול ידע, חברת רום
  יפעת קליין – מנהלת תוכניות, ג'וינט ישראל-אשלים
  חני פרידמן – מנהלת התוכנית 'לשם שינוי'
  ליאורה ארנון – מנהלת היחידה לחדשנות בהתנדבות, המועצה הישראלית להתנדבות
  יואב לוי – מנהל תחום נוער וצעירים, אלווין ישראל
  המדריך מציג הצעות, הנחיות, דגשים, מידע וכלים לעוסקים בהתנדבות של בני נוער עם מוגבלות. 

 • ימית לביא - רכזת מתנדבים, בית איזי שפירא
  דפנה קליינמן - מנהלת אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא
  המאמר זה מציג אחת התכניות שפותחה על ידי יחידת ההתנדבות בבית איזי שפירא, כמשאב חיוני לארגון - הקמה והפעלה של קבוצת מתנדבים, שהתמחתה בהדרכת סיורים ליחידים ולקבוצות. 

 • רמי סטויצקי - מרצה ויועץ בתחום ניהול מלכ"רים ועמותות
  המאמר מוצגים היבטים שונים של התנדבות בני נוער, החל מהסיבות השונות להתנדהות, דרך השפעתה על המתבגר, וכלה בתפקידי רכז המתנדבים.

 • רמי סטויצקי - מרצה ויועץ בתחום ניהול מלכ"רים ועמותות
  התנדבות הינה פעילות המציעה לבני נוער ולצעירים חוויות חיוביות בתפקידים בעלי משמעות וחשיבות להתפתחותם האישית. המחבר מתאר את המעורבים בטיפוח וקידום ערכי ההתנדבות והעשייה ההתנדבותית בקרב בני נוער.

 • דנה שריר - עובדת סוציאלית, רכזת מתנדבים (לשעבר), בית איזי שפירא
  מיכל גלעדי - עובדת סוציאלית, רכזת גן יחדיו מטעם בית איזי שפירא (לשעבר)
  בית איזי שפירא חרט על דיגלו את רעיון השילוב החברתי כאחד מערכי היסוד שלו ורואה חשיבות גדולה בשילובם של בעלי מוגבלויות בחברה. המצגת מציגה מודל להדרכתם ושילובם של מתנדבים עם צרכים מיוחדים במערך ההתנדבות בבית איזי שפירא.

 • שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  המאמר מתאר את מודל קליטתם של בנות ובני השירות הלאומי בבית איזי שפירא, החל מזיהוי הצרכים דרך קליטתם והדרכתם, והלווי המקצועי, האישי והחברתי המוענק להם.

 • שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  דנה שריר - עו"ס, רכזת מתנדבים בית איזי שפירא
  מיכל גלעדי - עו"ס קהילתית, רכזת פרויקט מתנדבים עם צרכים מיוחדים, בית איזי שפירא

  בית איזי שפירא חרת על דגלו את רעיון השילוב החברתי כאחד מערכי היסוד שלו, ורואה חשיבות עצומה בשילובם של אנשים עם מוגבלויות, במגוון המעגלים החברתיים והפעילויות הקיימות בקהילה בה הם חיים, כולל מעגל ההתנדבות. מאמר זה מציג תיאור מודלים של שילוב מתנדבים עם צרכים מיוחדים ומפרט את מודל העבודה המערכתי הקיים בבית איזי שפירא.