פסיכיאטרייה ומוגבלות שכלית

שם הקורס: הטיפול הנפשי באדם עם מוגבלות שכלית

מטרת הקורס: לאפשר פיתוח עמדות חיוביות בקרב המשתלמים בהתייחס לאפשרויות השונות לטיפול באנשים עם אבחנה כפולה.

להקנות למשתלמים ידע וכלים לאבחון וטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית ובעיות נפשיות.

לאפשר דיאלוג בין מערכתי מתוך כוונה למסד דפוסי תקשורת ונוהלי עבודה בין הגורמים השונים בקהילה המעורבים בטיפול באוכלוסיית יעד זו.

הרתמות המשתלמים כסוכני שינוי במסגרות הטיפוליות בהן הם עובדים.

אוכלוסיית יעד:פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים המצויים בקשר טיפולי עם האוכלוסייה המדוברת.

מס’ משתתפים: כ – 30

מס’ שעות: 60

מס’ פגישות: 10 + 2 מפגשי הטמעה שאינם במניין שעות הקורס

כתובת: מכון טראפ, בית איזי שפירא, ת.ד.29 , רעננה 43100

מס’ מחזורים בשנה: 1

לפרטים והרשמה: רסיאלה דרור, טלפון: 09-7701219, פקס: 09-7701608, דוא”ל: rasid@beitissie.org.il