רשימת העבודות האקדמיות שנכתבו במסגרת בית איזי שפירא:

1. השפעת “סניזול” טיפולים במרפאת שיניים על ילדים עם מוגבלויות קוגניטיביות. דוקטורט, בית הספר לריפוי בעיסוק, אוניברסיטה העברית.

2. הערכת סביבה – פארק חברים ברעננה, תואר שני פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, 2008.

3. תיאור היוזמות התקשורתיות של ילדים צעירים קדם-מילוליים בעלי נכויות התפתחותיות. חוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב, 2006.

4. כשיטת טיפול, מחקר ראשוני בעבודה עם ילדים עם פיגור – ביה”ס לחינוך, 2006.

5. הזדמנויות לשיפור תהליכים ארגוניים, תואר שני , פקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב.

6. מידת ההיענות להמלצות טיפוליות ופעילויות פנאי משותפות עם הילד אצל אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים באזור השרון,  תואר שני, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. 2005.

7. הענות הילד עם צרכים מיוחדים לטיפול מוטורי – תרגילים מוטורים וגורמים המשפיעים על המוטיבציה לטיפול. תואר שני בחינוך גופני ביה”ס לחינוך גופני ע”ש זינמן, מכון וינגייט. 2004.

8. הקשר בין השתתפות של קבוצת מנהיגות נוער בתוכנית לשינוי עמדות, דימוי עצמי ומיקוד שליטה. תואר שני , ביה”ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן. 2004.

9. אפיוני תקשורת הקדם מילולית של ילדים עם שיתוק מוחין, תואר שני, בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב. 2003

10. השפעתו של הטיפול במים על משתני תפקוד גופני ונפשי בקרב הנבדקים הסובלים ממחלת מפרקים ולאחר החלפת ירך או ברך, תואר שני בחינוך גופני, ביה”ס לחינוך גופני ע”ש זינמן, במכון וינגייט. 2003.

11. השפעת פעילות מובנית במים לפעוטות על יכולת מוטורית, יחס הורה-ילד, דימוי עצמי והסתגלות בגיל הגן. תואר שני בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן. 2002.

12. השפעת מעורבותם של ילדים עם נכויות התפתחותיות קשות (הלומדים בבית ספר מיוחד) עם בני גילם בבית ספר רגיל בתחומים חברתיים ולימודיים-ארבעה מערכי נחקר יחיד. תואר שני ביה”ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב. 2002.

13. הקשר בין תחושת העצמה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך לבין מידת מעורבותם והשתתפותם. תואר שני, ביה”ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן. 2001.

14. השפעת תרגיל גופני יומי על מכשיר המסילה הנעה על תפקוד מוטורי של ילדים עם פיגור בינוני-עמוק. תואר שני בפיזיותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב. 2000.

15. יעילות הסנוזלן בהפחתה של התנהגות בלתי מסתגלת והגברת התנהגות הסתגלותית בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים (5-10 שנים). תואר שני ביה”ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית ירושלים. 1997.

16. השפעת ההידרותרפיה של הילד החריג – ע”פ תחושות ההורה. תואר ראשון בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל-אביב. 1996.

מחקרים בשלבי ביצוע שונים לקראת תארים אקדמיים:

 • ההתנדבות של אנשים עם מוגבלות – תואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן.

 • מדיניות ממשלתית כלפי אנשים עם מוגבלות – עבודת דוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

 • הידרותרפיה ולקויות תקשורת – תואר שני בחוג ללקויות תקשורת אוניברסיטת חיפה.

 • כאב והידרותרפיה – עבודת דוקטורט, ביה”ס לרפואה טכניון רמב”ם.

 • הידרותרפיה השוואת סוגי טיפול – תואר שני בחוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה.