הנחיית עבודות אקדמיות

בית איזי שפירא מאפשר קיומם של מחקרים והערכות ספורים שיתבצעו בין כתליו, על האוכלוסייה המשתמשת בשירותיו. בכל נושא הנוגע לעולם המוגבלויות, כולל תחומים שאינם עוסקים בנושאים אלה כשגרה כגון מדעי הרוח, מדעי הטבע ועוד.

מחקרים אלה מתבצעים בשיתוף פעולה מלא עם יחידת המחקר ועליהם לעמוד בקריטריונים הבאים:

א.     המחקר נעשה לצורך קבלת תואר שני לפחות.

ב.      המחקר נעשה בשיתוף פעולה מלא עם המוסד האקדמי הרלוונטי.

ג.      עמידה בקריטריונים אתיים של בית איזי שפירא.

ד.      תוצאות המחקר יהיו בעלות ערך יישומי לאיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.

המעוניינים יכולים לפנות בכתב לד”ר דנה רוט, מייל: danar@beitissie.org.il