טופס הגשת מועמדות לפרס “אות השוויון והאחווה ע”ש ווילי וסיליה טראמפ ז”ל” לשנת 2016

  שם המועמד(ת) (שם האדם או שם הארגון):
  תחום פעילות:
  טלפון של המועמד / ארגון:
  אימייל של המועמד / ארגון:
  איש קשר (למלא ארגון בלבד):
  כתובת:
   
  ממליץ ראשון
  שם הממליץ(ה):
  תפקיד:
  טלפון:
  דואר אלקטרוני:
  תיאור הקשר בין הממליץ(ה) למועמד(ת):
   
  ממליץ שני
  שם הממליץ(ה):
  תפקיד:
  טלפון:
  דואר אלקטרוני:
  תיאור הקשר בין הממליץ(ה) למועמד(ת):
   
  נתונים על המועמד / הארגון
  תחום פעילות המועמד(ת):
  משך הזמן בו עסק/עוסק המועמד / הארגון בפעילות זו (פורמלי, אישי, בתפקיד, בהתנדבות וכו')
  תיאור המועמד / הארגון ופעילותו:
  תכונות מיוחדות המזכות את המועמד(ת) בפרס:
  גורמים נוספים המכירים את המועמד(ת) ומוכנים לתמוך בהמלצה:
  מידע נוסף לחיזוק המועמדות (כגון פרסים, תעודות,פרסומים וכו'):
  • ניתן לצרף לטופס חומר נוסף (עד 2 עמודים נוספים)
  • נא מלא את הטופס הרצ"ב תוך התייחסות לקריטריונים כפי שהופיעו במודעה
  • נא להעביר את הטפסים עד 15.02.16 דרך אתר האינטרנט beitissie.org.il
   או באמצעות E-mail batya@beitissie.org.il
   לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לבתיה בטל: 09-7701299