טופס הגשת מועמדות לפרס “אות השוויון והאחווה ע”ש ווילי וסיליה טראמפ ז”ל” לשנת 2016

  שם המועמד(ת) (שם האדם או שם הארגון):

  תחום פעילות:

  טלפון של המועמד / ארגון:

  אימייל של המועמד / ארגון:

  איש קשר (למלא ארגון בלבד):

  כתובת:

   

  ממליץ ראשון

  שם הממליץ(ה):

  תפקיד:

  טלפון:

  דואר אלקטרוני:

  תיאור הקשר בין הממליץ(ה) למועמד(ת):

   

  ממליץ שני

  שם הממליץ(ה):

  תפקיד:

  טלפון:

  דואר אלקטרוני:

  תיאור הקשר בין הממליץ(ה) למועמד(ת):

   

  נתונים על המועמד / הארגון

  תחום פעילות המועמד(ת):

  משך הזמן בו עסק/עוסק המועמד / הארגון בפעילות זו (פורמלי, אישי, בתפקיד, בהתנדבות וכו')

  תיאור המועמד / הארגון ופעילותו:

  תכונות מיוחדות המזכות את המועמד(ת) בפרס:

  גורמים נוספים המכירים את המועמד(ת) ומוכנים לתמוך בהמלצה:

  מידע נוסף לחיזוק המועמדות (כגון פרסים, תעודות,פרסומים וכו'):

  • ניתן לצרף לטופס חומר נוסף (עד 2 עמודים נוספים)

  • נא מלא את הטופס הרצ"ב תוך התייחסות לקריטריונים כפי שהופיעו במודעה

  • נא להעביר את הטפסים עד 15.02.16 דרך אתר האינטרנט beitissie.org.il
   או באמצעות E-mail batya@beitissie.org.il
   לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לבתיה בטל: 09-7701299