חינוך מיני-חברתי לאנשים עם נכויות התפתחותיות

 

נושא הקורס:

חינוך מיני-חברתי לאנשים עם נכויות התפתחותיות

מטרות הקורס:

דה-סנסיטיזציה ובדיקת עמדות בנושא מיניות האדם ומיניות ונכות.

ונטילציה ומתן לגיטימציה להתייחסות למיניות האנשים עם המוגבלות השכלתי הנמצאים במסגרות השונות.

הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בתהליכי ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית, במיניות האדם ובהתנהגות

מינית של אנשים עם מוגבלות שכלית.

העלאת המודעות של הצוות המטפל למצבי סיכון ופגיעה מינית.

יצירת בסיס ושפה משותפים לכל הצוות בהתייחס לנושא.

אוכלוסיית יעד:

מטפלים ומדריכים ממסגרות טיפול בקהילה לאנשים עם נכויות התפתחותיות.

מס’ משתתפים: כ – 20 איש

מס’ שעות: 60

מס’ פגישות: 12

לפרטים והרשמה: רסיאלה דרור
טלפון: 09-7701219
פקס: 09-7701608
דוא”ל rasid@beitissie.org.il