קורס סנוזלן לפארא-רפואיים – יולי 2012

המכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות התפתחותיות ע”ש טראמפ  שמח להודיע על פתיחת  קורס חדש בנושא ה“סנוזלן” לפארא-רפואיים שיתקיים ב – יולי 2012.

הקורס בהיקף של 40 ש”א ויתפרס על פני 5 מפגשים (בתאריכים 10,12,17,25,26) בני 8 ש”א כל אחד, בין השעות 08:00-15:45. הקורס כולל התנסות אישית.

תנאי קבלה: על המועמד/ת לעבוד במקום בו יש חדר סנוזלן או שחדר כזה נמצא בהקמה.

עלות הקורס: 850 ₪ (ניתן לחלקו ל-2 תשלומים, דחוי למועד פתיחת הקורס).

** הקורס מאושר לגמול השתלמות ובמסלול האישי לעובדי הוראה.

חשוב לדעת!!! 

* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

* הודעה על ביטול השתתפות בקורס אשר תגיע פחות משלושה שבועות ממועד פתיחתו תגרור 20% דמי ביטול. משתתף שלא יגיע  לקורס ללא הודעה מראש, יחוייב במחירו המלא.

להרשמה ומידע נוסף:

רסיאלה דרור (עוזרת מנהלית), פקס:  09-7717139 או 09-7701608, Rasid@beitissie.org.il

טופס הרשמה

את טופס ההרשמה נא לשלוח למכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות התפתחותיות ע”ש טראמפ בית איזי שפירא ת.ד.  29, רעננה  43100 .