סנוזלן – גישה רב חושית מבוקרת לטיפול – תשע”ב-תשע”ג 2012
המכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות התפתחותיות ע”ש טראמפ שמח להודיע על פתיחת קורסים בסיסיים חדשים בתחום ה”סנוזלן” בשנת 2012, אשר יתקיימו בתאריכים הבאים:
חודש תאריכים הערות
ינואר 2012 10,12,18,19,24,30,31/1
מאי 2012 1,3,9,17,23,24,29/5
יולי 2012 3,5,11,12,17,18,24/7
יולי 2012 10,12,17,25,26 קורס 40 ש”א לפרא-רפואיים בלבד
אוגוסט 2012 2,8,9,14,15,21/8 31/7
נובמבר 2012 6,8,14,15,20,21,27/11

הקורס בהיקף של 56 ש”א ויתפרס על פני 7 מפגשים בני 8 ש”א האחד. בין השעות 08:00-15:45. הקורס כולל התנסות אישית.
תנאי קבלה: על המועמד/ת לעבוד במקום בו יש חדר סנוזלן או שחדר כזה נמצא בהקמה.
עלות הקורס: 1,190 ₪.
** הקורס מאושר לגמול השתלמות ובמסלול האישי לעובדי הוראה.
חשוב לדעת!!!
* פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
* הודעה על ביטול השתתפות בקורס אשר תגיע פחות משלושה שבועות ממועד פתיחתו תגרור 20% דמי ביטול. משתתף שלא יגיע לקורס ללא הודעה מראש, יחוייב במחירו המלא.
להרשמה ומידע נוסף:
רסיאלה דרור (עוזרת מנהלית), פקס: 09-7717139 או 09-7701608, Rasid@beitissie.org.il
טופס הרשמה
את טופס ההרשמה נא לשלוח למכון הבינלאומי ללימודי המשך בנכויות התפתחותיות ע”ש טראמפ בית איזי שפירא ת.ד. 29, רעננה 43100 .