טיפול רב חושי: סנוזלן

מתייחס לסביבה מותאמת סנסורית יחד עם גישת “המטפל המאפשר“. על פי גישת הסנוזלן, לגרייה רב חושית מבוקרת, השפעה רבה על יכולתו של המטופל להגיע לוויסות חושי.

הגישה מבחינה בין גירויים מעוררים או מרגיעים, המותאמים מבחינת האופי, כמות, ארגון ועוצמת הגירויים לצרכיו האינדיבידואליים של כל מטופל.

המטפל בגישה זו נמנע מלכוון את המטופל לדרך מסוימת אשר עוצבה מראש ומותיר את השליטה בתהליך העבודה בידי המטופל. “הגישה המאפשרת” מניחה כי תחושת הביטחון והחופש לבחור, מפתחת אצל המטופל יוזמה ומעודד צמיחה אישית.

לפרטים:

טלפון: 09-7701222

מייל:  rotem@beitissie.org.il