טפסים

רצ”ב טפסים שימושיים לצורך קבלת טיפול במרפאה:

טופס בריאות – מטופל הנבדק פעם ראשונה חייב להביא טופס בריאות שמולא ונחתם ע”י רופא המשפחה.  טופס זה תקף לשנה ואז יש צורך לחדשו.

הפניה לבדיקות  לפני הרדמה – מטופל המופנה לטיפול בהרדמה כללית חייב לבצע בדיקות דם ובדיקות נוספות לפי הצורך ולפי הנחיית הרופא המרדים.

הוראות לפני הרדמה

שאלון חושי למתרפאים