קלינאות תקשורת – למי זה מתאים?

התערבות טיפולית בתחום קלינאות תקשורת, מכוונת לשיפור ושיקום היכולת של ילדכם לתקשר עם הסביבה ולהשתמש בדיבור ושפה.

מטרות הטיפול:

• עידוד תקשורת מילולית.

• יצירת מוטיבציה לתקשורת בלתי מילולית בעזרת ג’סטות ואביזרים לתקשורת חלופית תומכת.

• הבנת שפה מדוברת, כולל משמעות של מילים ומשפטים.

• שימוש בשפה לביטוי עצמי.

• הגייה.

• שימוש בקול כדי ליצור מילים.

• שטף דיבור.

• אכילה ובליעה.