קלינאות תקשורת – היתרונות שלנו

אצלנו תוכלו למצוא מגוון עזרים טיפוליים חדישים:

• לוחות-תקשורת, מחשב עם חומרה מיוחדת ותוכנות מותאמות, מצלמה דיגיטלית.

• אביזרי תקשורת חלופית תומכת.

• עזרי שמיעה.