היחידה להתפתחות הילד- סנוזלן: טיפול רב חושי

מתייחס לסביבה מותאמת סנסורית יחד עם גישת “המטפל המאפשר“. על פי גישת הסנוזלן, לגרייה רב חושית מבוקרת, השפעה רבה על יכולתו של המטופל להגיע לוויסות חושי.

הגישה מבחינה בין גירויים מעוררים או מרגיעים, המותאמים מבחינת האופי, כמות, ארגון ועוצמת הגירויים לצרכיו האינדיבידואליים של כל מטופל.

המטפל בגישה זו נמנע מלכוון את המטופל לדרך מסוימת אשר עוצבה מראש ומותיר את השליטה בתהליך העבודה בידי המטופל. “הגישה המאפשרת” מניחה כי תחושת הביטחון והחופש לבחור, מפתחת אצל המטופל יוזמה ומעודד צמיחה אישית.

מהו סנוזלן?- מידע נוסף

• שאלות ותשובות

• טיפולים בסנוזלן

• לימודי סנוזלן

• מאמרים

צוות

• תמונות

• צור קשר