טיפולים

היחידה להתפתחות הילד מספקת סל טיפולים על בסיס פרטני או קבוצתי:

• פיזיותרפיה

• ריפוי בעיסוק

טיפול בדיבור ובשפה (קלינאות תקשורת)

טיפול סנוזלן (טיפול רב חושי)

כמו כן, תוכלו להנות ממגוון שירותים נוסף: קבוצת הכנה לכיתה א’, קבוצות כתיבה/ גרפומוטוריות, הדרכת אנשי חינוך, הדרכת אנשי חינוך וטיפול במסגרות חינוך בהם לומדים הילדים המטופלים ביחידה, בניית תוכנית טיפול קצרת מועד לילדים מחו”ל, קבוצות ייחודיות המשלבות טיפול וחברה בקבוצת השווים.