מסגרת הלימודים

הילדים  במרכז סינדיאן  לגיל הרך משובצים בכיתות על פי גיל ורמת תפקוד. התוכנית הטיפולית לילדים כוללת עבודה בשלוש רמות:

1. ברמה האישית– לכל ילד נבנית תוכנית אישית המותאמת לצרכיו ולתפקודו, על ידי אנשי הצוות. מטרות הטיפול נקבעות במשותף על ידי הצוות וההורים ויישומן הוא חלק מהטיפול היום-יומי בילד. המטפלות והצוות הפארא-רפואי, בהנחיית המדריכים, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת.

2. ברמת הכיתה– נבנית תוכנית פעילות כמו בכל מסגרת גנית, הכוללת העשרה, פיתוח כישורים חברתיים ועוד.

3. ברמת הקהילה– כמרכז המאמין בזכותם של הילדים להיות חלק מהקהילה, התחלנו השנה בהפעלת פרוייקט שילוב. במסגרת פרוייקט זה חלק מהילדים משולבים מספר שעות בשבוע בגן רגיל.