סגל מרכז סנדיאן כולל אנשי מקצוע מהמגזר הערבי.  בכל גן גננת לחינוך מיוחד, סייעות וצוות פרא רפואי בתחומי: פיזיותרפיהריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת.

בנוסף יש במרכז מטפלת בסנוזלן (טיפול רב-חושי), מדריכה למחשבים, עובדת סוציאלית המטפלת במשפחות ומנהלת המרכז.