שפת סימנים  (שס”י)

שס”י הינה שפת הסימנים הייחודית לישראל המשמשת את אוכלוסיית החרשים ולקויי השמיעה.  זו שפה בעלת חוקים וכללים משלה ויש בה אפילו סלנג. זו שפה מרתקת ועשירה שמתעדכנת כל הזמן. משום מה, קיים מיתוס ששפת הסימנים היא שפה בינלאומית. אין זה נכון! לכל ארץ יש שפת סימנים משלה, שהתפתחה במהלך השנים לפי המאפיינים התרבותיים של אותה ארץ. בישראל, למשל: מסמנים “חלב” בתנועות של חליבת פרה,  בספרד מסמנים “חלב” בתנועה של לחיצה ליד החזה.

עבור אנשים שומעים שיש להם לקויות דיבור, שפת הסימנים עשויה להיות ערוץ תקשורת זמין. לעתים קרובות אנשים אלה ישתמשו בסמלים מתוך שפת הסימנים כחלק ממערך התקשורת שלהם.

למידע על שפת סימנים ניתן לפנות לאתר של שפת הסימנים לישראל.