פלט קולי

מכשיר המוקלט/ים עליו מסר/ים  באמצעותו המשתמש יכול להשמיע את המסר ולתקשר עם סביבתו.

הפלט הקולי הינו ערוץ תת”ח (תקשורת תומכת חלופית) המאפשר תקשורת מהירה ואינטראקטיבית, וכן נוכחות קולית של המשתמש.

קיים מגוון רחב של פלטים קוליים, ניתן להתאים למשתמש מפלט קולי בעל מסר אחד ועד פלט קולי עם מאות מסרים.

קישורים שימושיים:

אתר דגש

אתר עזרים מיוחדים

ablenet