מחשב שהותקנה עליו תוכנת תקשורת המאפשרת למשתמש לתקשר עם סביבתו באמצעות השמעת מסר, וכן מעבר דינמי בין לוחות שונים. ישנה אפשרות להפעיל את מחשב התקשורת במגוון דרכים שונות: הצבעה, מיקוד מבט, סריקה באמצעות מתגים, הפעלה באמצעות אברי גוף שונים.

בעברית קיימת תוכנת תקשורת “גריד 3“.

כיום כל אדם היכול להינות משימוש במחשב תקשורת זכאי לקבל מחשב ממשרד הבריאות. הגשת הבקשה למשרד הבריאות מתבצעת על ידי המשתמש ומשפחתו בליווי קלינאית תקשורת.