ג’סטות

תנועות גוף המשמשות להעברת מסר בעל משמעות קבועה כמו – נפנוף יד ל”שלום”, נענוע ראש ל”לא”, הצבעה. לעתים קרובות אצל פעוטות בעלי התפתחות טיפוסית מופיע שימוש בג’סטות כמקדים דיבור. ג’סטות אלו מאפשרות לפעוט העברת כוונות תקשורתיות ברורות וחווית תקשורת מהנה. עבור אנשים בעלי מוגבלות בדיבור הג’סטות, בהיותן ערוץ טבעי וזמין, מהוות הרחבה משמעותית למערכת התקשורת שלהם.