דרך העבודה

לתפיסתנו, למידה משמעותית תושג רק כאשר התהליך יתרחש בתוך ההקשר המתאים בחיי היומיום ובתרגול רב.

כל סביבה, פעילות וסיטואציה מהוות הזדמנות ללמידה ועלינו לאתרן ולנצלן תוך עקביות והמשכיות בכיתה ובבית.

בבית הספר אנו עובדות בתוך ההקשר היומיומי והתלמידים לומדים ושותפים למטלות רבות במשך היום.

תלמידי בית הספר נהנים גם מהשירותים הנוספים הקיימים בבית איזי שפירא. הטיפולים הניתנים במרחבים אלה, חוברים לטיפולים הניתנים בכיתות ולתוכנית הלימודים האישית של כל תלמיד, הנקבעת בשיתוף צוות והורים. הפעילויות מתקיימות באופן פרטני או קבוצתי בהתאם למטרת הפעילות ולתל”א. התוכנית שמה דגש על פיתוח מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות, תפקודים מוטוריים, יכולת תקשורתית, מיומנויות לעזרה עצמית ופעילויות הנאה ופנאי.

השיעורים בכיתות מתקיימים במסגרת קבוצתית ולאחריה נעשית גם עבודה פרטנית על התוכנית האישית של כל תלמיד. במערכת השיעורים שזורים הנושאים של חינוך לשוני וחינוך מתמטי לאורך כל היום בשילוב התכנים הנלמדים בכיתה. מעבר לכך, נלמדים בבית הספר ארבעה מקצועות ליבה: מקרא, מדעים, ספרות, מולדת ואזרחות. התכנים למקצועות אלו נבחרים על פי רמת הכיתה. תלמידי בית הספר נדרשים להכין שיעורי בית יחד עם קיום תרגולים  הנעשים  באמצעות עזרי לימוד מגוונים (אייפד, מחשב, מחברת).

לכל כיתה מערכת שיעורים קבועה אשר לתוכה משתלבים מקצועות הבריאות והטיפולים בתוכם. למשל, זמן ארוחת הבוקר מנוצל לטובת עבודה על מיומנויות של עזרה עצמית הכוללות תרגול לעיסה, נגיסה, אכילה מסודרת סביב שולחן, הוצאת האוכל מהתיק ועוד. התוכנית נבדקת אחת לחצי שנה על ידי כל הצוות ובזמן זה נעשית חשיבה משותפת על המשך או שינוי התכנית.

בסוף השנה כל תלמיד מקבל תעודת סיום ובה פירוט המקצועות שלמד והשיעורים בהם השתתף.

במסגרת בית הספר לחינוך מיוחד באיזי שפירא, מתקיים פרוייקט שילוב חברתי וחינוכי בו מחוייב  בית הספר ליצירת הזדמנויות לאינטראקציה ושיתוף בין התלמידים לבין בני גילם בבתי ספר רגילים. לשם כך מפעיל בית הספר מגוון תוכניות, כגון השתלבות בקהילה ושילוב של מספר ילדים בקהילת הבית.

לבית הספר שלנו, כמו לכל בית ספר, יש תוכנית לימודים בית ספרית (תלב”ס).

בכל שנה כיתות בית הספר מתמקדות בנושאים מרכזיים שנקבעו מראש גם ברמה הקוגניטיבית וגם ברמת המיומנויות התפקודיות, כל כיתה תבחר את המוקד שלה על פי היכולות והצרכים של התלמידים באותה שנה: השתתפות פעילה ועצמאות, תקשורת , חינוך לשוני (עבודה על שפה, קריאה וכתיבה)-שפה, חינוך מתמטי, חינוך חברתי מיני , כישורי חיים, ספרות, מולדת, מקרא.