הטיפול הרגשי בביה”ס – כולנו מרגישים

במהלך ההתפתחות והגדילה שלהם, ילדים עם מוגבלות חווים התמודדות מורכבת עם קשיים פיזיים, קוגניטיביים תקשורתיים, חברתיים ורגשיים. באופן בו המוגבלות צובעת את החיים הגופניים והנפשיים.

החלקים הרגשיים, גם אם הם נסתרים, מושפעים מהמצב הפיזי ומשפיעים על הדימוי והתפיסה העצמית, על המוטיבציה, על ההתנהגות ועל היכולת להתמודד עם משימות ואתגרי החיים.

לכן, אנו רואים ערך רב בהתייחסות לפן הרגשי אצל הילדים, ורואים בטיפול הרגשי חלק בלתי נפרד מהמערך הטיפולי –חינוכי בביה”ס. כך שבנוסף למעטפת של העבודה הסוציאלית, יש בבית ספרנו מגוון של אפשרויות וכלים טיפוליים- במוסיקה, בתנועה, באמצעות בע”ח וטיפול הוליסטי. התלמידים מקבלים טיפול על פי הצורך והמשאבים המצויים, מי בקבוצה ומי בטיפול פרטני. הטיפול בתלמידים מלווה גם בקשר עם ההורים.

לכל כיתה יש מלווה רגשית המשתתפת באופן קבוע בישיבות הכיתה ,מאירה את ההיבטים הרגשיים מהמתרחש בכיתה ומסייעת לצוות בתחום זה. בכל כיתה גם מתקיימת קבוצה רגשית המונחית על ידי אחת המטפלות הרגשיות.