להתבונן לעומק המים- מחזור שני!
השתלמות מקוונת למטפלים במים בנושא היבטים רגשיים בטיפול במים
** הנחה תינתן לקבוצות בנות 5 עובדים.ות ומעלה