הסמכת מטפלים (מותנה באישור משרד הרווחה וקרן שלם)

 

מטרות הקורס:

א. להרחיב את הידע של המדריכים אודות הגורמים השונים להתהוות המוגבלות השכלית ומאפיינים ייחודיים לתסמונות שונות

ב. להכיר למשתלמים תפיסות וערכים בשיקום אוכלוסיות מיוחדות

ג. לחשוף את המשתלמים לשיטות התערבות מקצועיות ומגוונות

ד. לאפשר למשתלמים ליישם שיטות אלה במסגרותיהם, לאורך הקורס ולקבל משוב על עשייתם

ה. לאפשר הידברות ולמידה הדדית מניסיונם של משתתפי הקורס

 

קהל היעד: מטפלים במסגרות מגורים, פנאי ותעסוקה בקהילה וכן מדריכים  ל”יום ארוך” במסגרות חינוכיות, מצפון

הארץ ומרכזה.

 

מספר משתתפיםמאחר שמדובר בקורס הכשרה מניין המשתלמים לא יעלה על 30.

קבוצת המשתלמים תחולק לשתי תת קבוצות בחלק מהמפגשים:

האחת – עבור מדריכים ממסגרות חינוכיות במסגרת “יום ארוך” והשניה – עבור מטפלים ומדריכים במסגרות לחניכים ודיירים שגילם עולה על 21 שנים.

 

שיטת הלימוד: הלמידה תעשה במתכונת של הרצאות, דיונים, שיחות וסדנאות, תרגילים ומשחקי תפקיד, שיאפשרו העלאת שאלות ודילמות, שילוב של חומר עיוני ומעשי, ביצוע התנסויות ותצפיות במסגרות המוצא של המשתלמים וכן כתיבת עבודת גמר שתכתב לאורך הקורס ותוגש בסיומו.

 

מבנה הקורס: 366 שעות אקדמאיות שתועברנה ב- 61 מפגשים לימודיים בני 6 שעות אקדמיות האחד ובתדירות של אחת לשבוע. 290 שעות תינתנה במליאה ו-36 שעות תועברנה בפיצול לשתי קבוצות עבודה. כמו כן כל משתלם יחויב בביצוע תצפיות וקבלת הנחייה על ידי מרכז הקורס, בהיקף של 40 שעות.

 

תוכנית הקורס:

הקורס ישלב בתוכו 3 מודולות מרכזיות:

1. מבוא לנכויות התפתחותיות ומוגבלות שכלית

2. תוכניות לקידום אישי

3. עבודה בצוות רב- מקצועי

 

לפרטים והרשמה: רסיאלה דרור- טלפון:  09-7701219, פקס:  09-7701608, דוא”ל:  rasid@beitissie.org.il