נואף זמירו מהווה דמות מופת בקרב אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בחברה הערבית. הוא פועל ללא לאות בעירו קלנסואה ומרבה לנסוע לישובים ערביים אחרים כדי לסייע ולתרום מהידע הרב שרכש ומהניסיון האישי שצבר, למען קידום איכות החיים של אנשים עם מוגבלות, וזאת למרות הקושי הרב בנסיעות בהיותו מרותק לכיסא גלגלים.
נואף זמירו היה פעיל מרכזי בפרויקט “קהילה נגישה” בקלנסואה, מתוך אמונה עזה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות חלק מחיי הקהילה וביכולתם לפעול ולהשפיע על החלטות הנוגעות לחייהם. הוא היה מעורב בפיתוח מסגרות פנאי לאנשים עם מוגבלות ובכך אפשר לנכים רבים לצאת מבדידותם ולהשתלב בחוגים השונים במסגרת המתנ”ס.
מאז שנת 2008 נוואף מרכז את קו הייעוץ למשפחות להן ילדים עם צרכים מיוחדים מאזור המשולש הדרומי במסגרת המרכז למשפחה הקיים במרכז סינדיאן המופעל על ידי בית איזי שפירא לקהילה הערבית. נואף מהווה עבור המשפחות דמות הזדהות ומקור תמיכה ומידע, והוא מסנגר עליהן בפני מערכות שונות ומלווה אותן באופן פעיל במאבקן למיצוי זכויות.
כמו כן שימש נואף זמירו כנציג המגזר הערבי בכנס הנציבות 2010