ועדת אות החסד

ועדת הפרס מונה  25 משתתפים מהם בכירים ממשרדי הממשלה, נציגי עמותות מובילות ופעילים מתחום המוגבלויות.

חברי ועדת אות החסד 2013:

 • יו”ר הוועדה, כנציגה מטעם משפחת טראמפ- הגב’ סשה וייס
 • בית איזי שפירא- נעמי סטוצ’ינר, ג’ין יודס, ד”ר בני הוזמי
 • האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית, משרד הרווחה – ד”ר חיה עמינדב
 • אגף השיקום, משרד הרווחה – ד”ר שלמה אלישר (או נציגו)
 • האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות – ד”ר גדי לובין
 • משרד החינוך – הגב’ רעיה לוי-גודמן
 • עיריית רעננה – הגב’ בלה צור
 • קרן רודרמן- הגב’ שירה רודרמן
 • נציגת חומש – הגב’ יפה ארפה
 • קרן שלם – הגב’ ריבה מוסקל- תמנע גבאי תייצג את קרן שלם
 • תחום ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ,הג’וינט – הגב’ מיכל גולן, הגב’ אביטל סנדלר-לף
 • ארגון “בזכות” – הגב’ אסתר סיוון (נעמה לרנר תייצג את “בזכות”)
 • אקי”ם – הגב’ סיגל פרץ-יהלומי- לאה ברקמן תייצג את אקי”ם
 • שקל- הגב’ קלרה פלדמן
 • ד”ר פסח גיטלמן
 • מר יואב קריים
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – מר אחיה קאמרה
 • אוניברסיטה – ביה”ס לעבודה סוציאלית, אונ’ חיפה- ד”ר אילנה דובדבני
 • ביה”ס לעבודה סוציאלית, אונ’ בר-אילן- ד”ר ליאורה פינדלר
 • מקבלת “אות החסד” לשנת 2011- נעמה לרנר מארגון “בזכות”
 • מקבלי “אות החסד” לשנת 2011 – פרופ’ מיקי והגב’ ציפי קרפלוס