אות החסד:

אות החסד והשוויון ע”ש ווילי וסיליה טראמפ ז”ל, בעבור מצוינות בתחום המוגבלויות, מוענק מדי שנתיים ל-2 אנשים או ארגונים בישראל  שנמצאו ראויים לכך, כהוקרה על תרומה חשובה בתחום המוגבלויות בישראל.
האות ממקד את תשומת הלב הציבורית בנושא המוגבלות בקהילה.

האות הוענק לראשונה באוקטובר 1997 במשכן הכנסת בירושלים למר ווילי טראמפ ז”ל מפלורידה, ארה”ב. באותו מעמד התחייבה משפחת טראמפ להוסיף לאות, באמצעות בית איזי שפירא, שני פרסים בסך 10,000 $ כל אחד, שיוענקו לזוכים אשר ייבחרו ע”י ועדה מיוחדת וזאת על מנת להבטיח המשכיות, ולהפוך את האות למסורת יוקרתית.

הועדה בוחרת את המועמדים על פי הקריטריונים הבאים:

1. אדם או גוף מהמגזר השלישי (גוף ללא מטרות רווח) המוכרים בשל תרומתם המיוחדת מעבר לקהילה הספציפית בה הם פועלים, ועוסקים באחד התחומים הבאים:
*יוזמה ותרומה ייחודית בהפעלת שירותים * פיתוח שירות ייחודי  * מחקר  * הוראה/הכשרה  * תינה (פילנתרופיה)  * סינגור עצמי  * פעילות לשילוב ילדים או בוגרים עם מוגבלויות בחברה או בחיי העבודה  * מתן דוגמא אישית לאחרים

2.  משך הפעילות – תקופה של חמש שנים לפחות.

3. יכולת להמשיך ולתרום באופן משמעותי לתחום וראיית הפרס כעידוד להמשך  פעולה לעתיד.