חברי עמותה 2021

שם

תפקיד

סשה וייס-טראמפ

יו”ר הועד המנהל

קרן בילסקי חברת הוועד המנהל (יו”ר לשעבר)
נעמי סטוצ’ינר חברת הוועד המנהל

אבי כהן

סגן יו”ר הוועד מנהל

אדם פישר חבר הוועד המנהל
אורלי סטוצ’ינר כהן חברת הוועד המנהל
ארי שפירא חבר הוועד המנהל, יו”ר ועדת פיתוח כלכלי
ג’ידא רינאוי חברת הוועד המנהל
גילה בן הר חברת הוועד המנהל
זאב אבלס חבר הוועד המנהל, יו”ר ועדת כספים
ד”ר נצן אלמוג חברת הוועד המנהל
פרופ’ תמר חברת הוועד המנהל, יו”ר ועדת אתיקה
פרופ’ מייקל סטיין חבר הוועד המנהל
מקס שפירא חבר העמותה

 

סילביה שפירא חברת עמותה
אסתר בויד חברת עמותה
סידני בויד חבר עמותה
טוביה סטוצ’ינר חבר עמותה
סול פיין חבר עמותה
ג’ולס טראמפ חבר עמותה
דני סרור, עו”ד חבר עמותה
יואב ברוקנר, רו”ח חבר עמותה
קובי נבון, רו”ח חבר עמותה
אורן סלע, רו”ח חבר עמותה
טל אייזנר חבר עמותה