ועדת הכספים

זאב אבלס – יו”ר הועדה

עמיר לרנר

שלומית הרץ

סשה וייס

אבי כהן

חיים דביר

מקס שפירא