ועדת ביקורת:

רו”ח אורן סלע

רו”ח יואב ברוקנר

רו”ח קובי נבון