ועדת ביקורת:

רו”ח קובי נבון – יו”ר

רו”ח אורן סלע

רו”ח גיל וסולי