ועדת ביקורת:

רו”ח יואב ברוקנר- יו”ר הוועדה

אורן סלע

אייל קישון