בעלי תפקידים

שם

תפקיד

עמיר לרנר מנכ”ל
שלומית הרץ סמנכ”לית כספים ומנהל
לילי לוינטון סמנכ”לית מקצועית
סיגל וינטר מנהלת פיתוח משאבים ישראל ויח”צ
מייקל לורנס מנהל פיתוח משאבים חו”ל
אדלה חכמי מנהלת משאבי אנוש
יואב קריים מנהל שותף באשכול לשינוי חברתי