בעלי תפקידים

שם

תפקיד

עמיר לרנר מנכ”ל
שלומית הרץ (החל מ- 22.9.20) סמנכ”לית כספים ומנהל
לילי לוינטון סמנכ”לית מקצועית
סיגל וינטר מנהלת פיתוח משאבים ישראל ויח”צ
רונית סגלמן מנהלת פיתוח משאבים חו”ל
אדלה חכמי מנהלת משאבי אנוש
יואב קריים מנהל שותף באשכול לשינוי חברתי