מאגר הידע

קבוצת פעוטות בסנוזלן

רז טננבאום - קלינאית תקשורת ומרכזת תא קלינאיות תקשורת במרכז דה לו, בית איזי שפירא
טל אייזנברג - מרפאה בעיסוק ומרכזת תא הרפוי בעיסוק בגנים במרכז דה-לו, בית איזי שפירא

2013

הקדמה

קיימנו בחדר הסנוזלן הלבן קבוצת תחושה לפעוטות, בגילאי שנה עד שנה וחצי המבקרים בגנון פשושים במרכז דה-לו בבית איזי שפירא. הקבוצה הועברה על ידי מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת, וכללה 3 אנשי צוות נוספים מתוך צוות הגן. הקבוצה התקיימה פעם בשבוע
למשך 45 דקות. בקבוצה הפעוטות  הכירו את גופם דרך התנסויות שונות הכוללות מגע, מישוש, תנועה והפקת קול, ולמדו לפתח תגובות מותאמות לגירויים תחושתיים ותנועתיים שונים.

מטרות הקבוצה

מטרות הקבוצה כללו הנאה וענין בפעילות משותפת עם פעוטות אחרים, ביסוס מיומנויות תקשורתיות בסיסיות (תשומת לב משותפת, יכולת הבעת רגשות, יכולת ציפיה, הדדיות ולקיחת תור), טיפוח יכולות למידה (יכולת התבוננות, חיקוי), עיבוד  מידע שמיעתי ( מילוי הוראות פשוטות והבנת שאלות פשוטות), ושימוש באוצר מילים בסיסי.  כמו כן, בקבוצה היה מקום רב לעידוד יוזמות  תקשורתיות (שימוש במבט, הבעת פנים, קול, מגע, ג'סטה),  יוזמות מוטוריות (שינוי מנח, הושטת יד, מעברים, ניידות), ויוזמות לחקירה (משחק ותחושה: לגעת, ללקק, לאחוז, להפעיל). 

מבנה הקבוצה

מבנה הקבוצה היה קבוע. בתוך המבנה בחירת הפעילויות נעשתה בתוך הקשר והשתנתה  בהתאם ליכולות ולהתפתחות הילדים בתהליך.

תרומת הפעילות לפעוטות

ההימצאות בסנוזלן אפשרה יצירת סביבה מיטבית ללמידה, המעודדת הבעה, השתתפות וחקירה ע"י התאמה תחושתית- שליטה בגירויים, יצירת דמות ורקע מובחנים (ויזואלית ושמיעתית) כך שהפעוטות הצליחו להבחין טוב יותר בגירויים ובפעילות העיקרית. כמו כן תגובות הפעוטות (הפקת קול, חקירה, מגע) "נשמעו" ו"נראו" טוב יותר על ידי הפעוטות האחרים.

בנוסף, בקבוצה היתה לפעוטות הזדמנות, להימצא עם פעוטות נוספים ב - setting קבוע,
עם פעילות מותאמת, תוך שימוש בעזרים מותאמים – תת"ח, שימוש בהמחשות, ובמנחים ומיקום מותאמים.  

הקבוצה זימנה לאנשי הצוות למידה משותפת על כל ילד, דרך התבוננות וצפייה בתגובותיו  ומעקב משותף אחר התפתחותו.  וכן, אפשרה תיווך מותאם כגון מתן זמן תגובה ממושך, התאמת מנחים,  שימוש מכוון במגע, שימוש בסמלים ובג'סטות.

תיאור התהליך בקבוצה גם דרך נקודת המבט של הילד

 • "אני מכיר ובטוח"- הילדים הכירו את הקבוצה וגילו למידה לנדרש מהם בסיטואציה.
 • "אני מפעיל ופועל" – בקבוצה ניצפו התנהגויות רבות של יוזמה בקבוצה- מוטוריות, תקשורתיות".
 • "אני חלק מקבוצה"- למרות הגיל הצעיר היתה הרבה התייחסות והפניית קשב ילד לילד, פניות אחד לשני, חיקוי, מגע זה בזה!
 • "אני מבחין ולומד"- על עצמי, גופי, חברי והסביבה.
 • "רואים אותי!" – היתה הרבה "התלהבות" מ"השגי הילדים" ויכולת לראות אותם באופן קבוע, בסיטואציה קבועה וביחד מספר אנשי צוות.

לסיכום

עם הזמן, הילדים הכירו את הקבוצה והם חשו בטוחים.  נצפו התנהגויות רבות של יוזמה - מוטוריות, תקשורתיות (כמו שימוש בג'סטות). הפעוטות למדו על הגוף, השפה והסביבה.  למרות הגיל הצעיר, נראתה התייחסות והפניית  קשב בין הילדים, פניות זה לזה, חיקוי ומגע. הילדים זכו לחיזוקים רבים להישגיהם, אחד מהשני ומהצוות.עבור הצוות, המפגש איפשר הזדמנות קבועה לתצפית משותפת, פיתוח יכולת התבוננות, מתן זמן לאינטראקציות ספונטניות פרשנות ותיווך מותאמים.

 

סנוזלן בית איזי שפירא הוא חדר גרייה רב-חושית שייחודו טמון בגישתו המאפשרת של המטפל, ששם במרכז את הילד וצרכיו.
לפרטים נוספים וליצירת קשר – לחץ כאן

 

 

 

מחקרים ותקציריםדו”ח מחקר מקוצר – טיפול באמצעות “טל-בריאות” בקרב המטפלים ממקצועות הבריאות בתקופת הקורונה
חוברות ומדריכיםספר הסנוזלן: מדריך למשתמש
מידעמהי קלינאות תקשורת?
 • מוגבלויות:

  הפרעות בתקשורת, ליקוי בויסות החושי

 • נושאים:

  טיפול ותרפיה - סנוזלן
  טיפול ותרפיה - קלינאות תקשורת
  טיפול ותרפיה - ריפוי בעיסוק

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע