מאגר הידע

 

מגזר שלישי

 • ימית לביא – רכזת מתנדבים, בית איזי שפירא

  דפנה קליינמן – מנהלת אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא
  המאמר זה מציג אחת התכניות שפותחה על ידי יחידת ההתנדבות בבית איזי שפירא, כמשאב חיוני לארגון – הקמה והפעלה של קבוצת מתנדבים, שהתמחתה בהדרכת סיורים ליחידים ולקבוצות. 

   

 • שפי משיח – קלינאית תקשורת, מטפלת משפחתית וזוגית, מנהלת היחידה לאבחנה כפולה, בית איזי שפירא
  פנינית ליבוביץ – מטפלת במוזיקה ופסיכותרפיסטית, בית איזי שפירא
  המאמר מתאר את התהליך של קבוצות ההדרכה לצוות מסגרות היום שהתקיימו בשנים האחרונות בבית איזי שפירא. בהתייחס לחשיבה התיאורטית הנמצאת בבסיס קבוצות הדרכה, מובאות במאמר דוגמאות קליניות מתוך העבודה הקבוצתית בהתאם לסוגיות שעלו במהלך העבודה. 

 • אדלה חכמי – מנהלת משאבי אנוש, בית איזי שפירא
  סקר שביעות רצון העובדים הוא הסקר הנפוץ ביותר כמנגנון המאפשר להנהלת הארגון ולמנהלים בדרגים שונים להקשיב לקולם של העובדים וללמוד ממנו. המאמר סוקר את אתגרי התהליך, מורכבותו ויתרונותיו, ומתאר את תהליך ביצוע סקר שביעות רצון של עובדים בבית איזי שפירא.

 • אדלה חכמי – מנהלת משאבי אנוש, בית איזי שפירא
  שוש קמינסקי – ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  במאמר זה מוצגת תוכנית לפיתוח של עתודה ארגונית מקצועית וניהולית בבית איזי שפירא. מתוארים בו הרקע לפיתוח התוכנית, אופייה ושלביה, והאתגרים עמם התמודדו מפתחי התוכנית.

 • אדלה חכמי – מנהלת משאבי אנוש, בית איזי שפירא
  שוש קמינסקי – ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  מתאר את התהליך שעשתה ועדת האתיקה בבית איזי שפירא, בניסוח חלק הקוד האתי הקשור בסודיות והטמעתו בארגון.

 • רמי סטויצקי – מרצה ויועץ בתחום ניהול מלכ”רים ועמותות
  המאמר מוצגים היבטים שונים של התנדבות בני נוער, החל מהסיבות השונות להתנדהות, דרך השפעתה על המתבגר, וכלה בתפקידי רכז המתנדבים.

 • רמי סטויצקי – מרצה ויועץ בתחום ניהול מלכ”רים ועמותות
  התנדבות הינה פעילות המציעה לבני נוער ולצעירים חוויות חיוביות בתפקידים בעלי משמעות וחשיבות להתפתחותם האישית. המחבר מתאר את המעורבים בטיפוח וקידום ערכי ההתנדבות והעשייה ההתנדבותית בקרב בני נוער.

 • שוש קמינסקי – ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  דנה שריר – עו”ס, רכזת מתנדבים בית איזי שפירא
  מיכל גלעדי – עו”ס קהילתית, רכזת פרויקט מתנדבים עם צרכים מיוחדים, בית איזי שפירא

  בית איזי שפירא חרת על דגלו את רעיון השילוב החברתי כאחד מערכי היסוד שלו, ורואה חשיבות עצומה בשילובם של אנשים עם מוגבלויות, במגוון המעגלים החברתיים והפעילויות הקיימות בקהילה בה הם חיים, כולל מעגל ההתנדבות. מאמר זה מציג תיאור מודלים של שילוב מתנדבים עם צרכים מיוחדים ומפרט את מודל העבודה המערכתי הקיים בבית איזי שפירא. 

 • דנה שריר – עובדת סוציאלית, רכזת מתנדבים (לשעבר), בית איזי שפירא
  מיכל גלעדי – עובדת סוציאלית, רכזת גן יחדיו מטעם בית איזי שפירא (לשעבר)
  בית איזי שפירא חרט על דיגלו את רעיון השילוב החברתי כאחד מערכי היסוד שלו ורואה חשיבות גדולה בשילןבם של בעלי מוגבלויות בחברה. המצגת מציגה מודל להדרכתם ושילובם של מתנדבים עם צרכים מיוחדים במערך ההתנדבות בבית איזי שפירא.

 • שוש קמינסקי – ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא
  המאמר מתאר את מודל קליטתם של בנות ובני השירות הלאומי בבית איזי שפירא, החל מזיהוי הצרכים דרך קליטתם והדרכתם, והלווי המקצועי, האישי והחברתי המוענק להם.

רוצים לדעת על מחקרים, הרצאות וסרטונים חדשים במאגר?
הרשמו ל"קול הידע" – מידעון משאבי הידע של בית איזי שפירא