מאגר הידע

מודל לקליטה מוצלחת של בנות שירות לאומי בבית איזי שפירא

שוש קמינסקי - ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא

2014

שירות לאומי (או אזרחי) משמש כשירות חלופי לשירות צבאי

על פי החוק בישראל, כל מי שקיבל פטור משירות צבאי יכול להתנדב לשירות לאומי. אוכלוסייה זו כוללת נשים וגברים, ביניהם יהודים, ערבים, חרדים, ופטורי גיוס מסיבות שונות, כגון מסיבות רפואיות.

השירות הלאומי אינו מבוצע בפועל על ידי המדינה, אלא על ידי מספר עמותות שהוסמכו לכך על ידי משרד ראש-הממשלה. עם זאת, המדינה מפעילה סמכויות פיקוח ותכנון אסטרטגי מקיף לכל נושא השירות, באמצעות מנהלת השירות האזרחי-לאומי.

ניתן לשרת במסלול מלא של 40 שעות שבועיות במשך שנה אחת, או במסלול מפוצל של 20 שעות שבועיות במשך שנתיים. משך השירות הלאומי יכול להיות שנה אחת או שנתיים, וניתן להפסיקו בכל עת. עם זאת, על מנת לקבל את מלוא תנאי השחרור (כגון מענק שחרור), יש לשרת שנה אחת מלאה.

במהלך השירות הלאומי מקבל המתנדב דמי כלכלה בסך כמה מאות שקלים. עם תום השירות הלאומי זכאי המתנדב להטבות על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.

בית איזי שפירא קולט בנות שירות לאומי באמצעות "האגודה להתנדבות בעם" ועמותת "שלומית".


תאור שלבי העבודה

 

שלב פעילויות לו"ז
איתור צרכים במערכת
 • פנייה למנהלי מחלקות ביחידות השונות כדי לזהות צרכים לבנות שירות:
 • בנות בתפקידי טיפול בילדים למרכז לגיל הרך
 • בנות בתפקידי טיפול בילדים בביה"ס לחינוך מיוחד
 • בנות בתפקידי אדמיניסטרציה ביחידות שונות של המערכת
 • ריכוז הצרכים ואישורם על ידי הנהלת הארגון
ינואר  פברואר
פנייה לגיוס תקנים
 • פנייה לקרן שלם - באמצעות רכזת התנדבות של הרשות המקומית לשם גיוס בנות שירות לאומי
 • פנייה למשרד החינוך להקצאת תקנים לבנות שירות לביה"ס לחינוך מיוחד
ינואר - פברואר
איתור מועמדות 
מתאימות
 • פנייה לעמותות המפנות מועמדים לשירות לאומי (אנו עובדים עם "האגודה להתנדבות בעם" ולעמותת "שלומית"
 • סיורים לקבוצות של מועמדות המאורגנות באמצעות העמותות – ימי סיירת מרוכזים
 • ראיון פרטני של מועמדות המבקשות להתנדב בארגון
 • החלטה סופית – מי הן הבנות אשר מתקבלות לארגון
פברואר- יוני
הכנת המחלקות
הקולטות בנות
שירות לאומי
 • הכנה/ריענון הגדרות התפקיד במחלקות השונות עבור בנות השירות
 • מפגש עם מנהלי המחלקות הקולטות בנות שירות לאומי לליבון סוגיות והגדרת תפקידי הבנות – זכויותיהן וחובותיהן, בניית דפוסי עבודה בין רכזת הנושא לבין היחידות הקולטות
 • דיון באוריינטציה של הבנות ביחידות השונות ובמערכת התמיכה הקבוצתית שלהן (מפגשים קבוצתיים אחת לשבועיים לאורך כל השנה )
יולי
קליטת הבנות
במערכת
 • הבנות משתתפות ביום אוריינטציה כללי לכל העובדים החדשים של המערכת.
 • בנוסף, באותו יום מתקיימת פגישה קבוצתית עם רכזת התוכנית בפגישה דנים בחוזה עם הרכזת הכולל זכויות וחובות, ציפיות המערכת, המפגשים הקבוצתיים
 • אוריינטציה במחלקות בהן הן משולבות על פי תוכנית שהוכנה על ידי מנהל המחלקה
 • בחודש הראשון קשר אישי של רכזת התוכנית עם הבנות לבחינת קליטתן במחלקות
סוף אוגוסט תחילת ספטמבר
ליווי שוטף של
הפעילות של הבנות
 • עבודה קבוצתית - אחת לשבועיים
 • קבוצת תמיכה-רגשית הקשור בדרך כלל לשלבי העבודה (הכניסה למערכת, המפגש עם הילדים /משפחות…)
 • הקניית ידע על נכויות, משפחת הילד החריג, וכו'.
 • מיפוי מיומנויות נדרשות כמו תקשורת בין-אישית ועבודה על המיומנויות.
 • תמיכה אישית לבנות הזקוקות לתמיכה נוספת על התמיכה הקבוצתית.
ספטמבר – יולי שלאחר מכן
קשר עם מנהלי
המחלקות
 • מעקב יזום של מרכזת התוכנית עם מנהל כל מחלקה בתדירות של אחת לחודשיים - שלושה
 • טיפול בפניות של מנהלי מחלקות הנוגעות לתפקוד הבנות במערכת - על פי הצורך
ספטמבר – יולי שלאחר מכן
קשר עם המשפחות
של הבנות
 • בניית תוכנית של מפגש הורים בבית איזי שפירא (בשיתוף הבנות)
 • ביצוע הביקור– פגישה עם מנהלי המחלקות והיכרות של המשפחות את הארגון ואת העבודה שעושות הבנות במחלקות השונות
מרץ - אפריל
קשר עם האגודות
המפנות
 • עדכון תקופתי לאגודות, קשר עם האגודות במידה ומתעוררים קשיים המצריכים את התערבותם.

 

ספטמבר - יולי
סיום ופרידה
מהבנות
 • עבודה בקבוצה על הפרידה של בנות השירות מהילדים, מהצוות, מהמקום
 • מפגש סיכום של הקבוצה עם מרכזת התוכנית
 • מפגש סיום ופרדה עם מנכ"לית הארגון
 • מתנות פרידה ותעודות הוקרה לבנות השירות כהוקרה לפעילותן במשך השנה
יולי
משוב ממנהלי
המחלקות
 • טופס משוב שמעובד ארגונית וכלל המלצות
 • שיחת סיכום אישית או קבוצתית על פי הצורך
יולי

 

מערך התמיכה והליווי

 

 • ליווי קבוצתי

בנות השירות משתתפות באופן קבוע מדי שבועיים במפגש קבוצתי. ההשתתפות בקבוצה היא חובה. תהליך בניית האמון עורך זמן, עד למצב בו הבנות חשות בטוחות לחשיפה אישית ולשיתוף. יש צורך להיעזר בהפעלות שונות, במיוחד בחודשים הראשונים, כגון: קריאת כתבה, צפייה בסרט או הפעלה.נושאים אפשריים למפגשים הקבוצתיים: הקושי לחשוב מה יקרה לילדים בעתיד, הקשר עם המשפחות, עבודה בצוות, חוסר הערכה מהמסגרת, הצורך ליצור ציפיות מציאותיות, תסכול מהעבודה עם הילדים, עומס תפקידים וסדרי עדיפויות אצל בנות האדמיניסטרציה ועוד. לעיתים המפגשים הם בעלי פן אישי יותר. כמו כן ניתן לשלב מפגשים לימודיים ולהביא איש מקצוע. כגון: מרפאה בעיסוק, תקשורת, עובדת סוציאלית, הידרותראפיהוכו'.

 • ליווי אישי
 • שיחת מעקב –אחת ל 2-3 חודשים נערכת שיחה אישית עם כל אחת מבנות השירות. נושאים לדיון: המצב החברתי בבית איזי, עם הצוות, התפקיד המחייב, עזיבת הבית, חלק מקבוצה והיחסים עם הרכזת, מגורים בדירת השרות, ציפיות.
 • התערבות בקשיים – הקשיים עשויים לעלות מהבת עצמה (קושי רגשי שהיא חווה במסגרת השירות או ממצב אישי) קשיים שעולים מהמערכת (באים לידי ביטוי בתפקוד או במצב רוח). במצבים אלו נערכות שיחות אישיות עם הבת לתמיכה, הערכה וסיוע להתמודדות.
 • פעילות חברתית יזומה

הבנות מקיימות (בתמיכת הרכזת) מספר פעילויות משותפות במהלך השנה כמו מסיבה, לילה לבן לקראת פורים, יום העשרה בנושאים הקשורים לתחום העבודה של הארגון – מוגבלויות (כגון ביקור הדיאלוג לחשיכה במוזיאון הילדים של חולון).

מאמריםהמדריך השלם להתנדבות של בני נוער עם מוגבלות
מאמריםמתנדבים כמדריכי סיורים בבית איזי שפירא
מאמריםהתנדבות מתבגרים
 • נושאים:

  מגזר שלישי - התנדבות ושירות לאומי

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע