מאגר הידע

תקנים ישראלים בנושא נגישות

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

על פי חוק התקנים, תשי״ג–1953 תקן הוא מסמך, שמפורטות בו דרישות טכניות למוצר כדי שיתאים לייעודו. התקן דן בתכונות שונות של מוצר כגון: חומרים, מבנה, מידות, תפעול, שיטות בדיקה, מונחים ותוכן. את הכנת התקנים מרכז אגף התקינה במכון התקנים הישראלי, ולשם כך הוא מפעיל ועדות ציבוריות, בהן חברים אלפי נציגים ממגזרים שונים של המשק, ביניהם יצרנים, קבלנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה וכדומה.

תקן ישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי. שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו כעל תקן ישראלי רשמי.
מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי, אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו לביצוע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי. האחראי על מילוי הוראות תקן רשמי הוא הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

 

תקנים ישראלים בנושא נגישות
כל שורה ראשונה היא קישור לתקן.

מתקני משחקים: אתר המשחקים
מטרות התקן:

 1. לקבוע דרישות כלליות לאתרי משחקים.
 2. לאפשר לילד עם מוגבלות, נגישות רציפה עד לפתחי מתקני משחקים שונים, ולחלקם אף לתוכם, בכל אתר משחקים ציבורי שתקן זה יחול עליו. כל זאת כדי שיוכל לחוות משחק, בילוי והנאה דומים לאלה שחווים ילדים ללא מוגבלות, והכל תוך השתלבותו עם שאר הילדים המשתמשים במתקנים.
 3. לאפשר לאדם עם מוגבלות המלווה ילד באתר משחקים לתת עזרה לילד ולפקח עליו.               

נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות (דצמבר 2008)
תקן זה קובע עקרונות ודרישות מינימליות לתכנונם של רכיבי בניין ואזורי שירות נלווים כך שתתאפשר נגישות גם לאנשים עם מוגבלות. בתקן דרישות עקרוניות המשמשות בסיס לדרישות מפורטות הנקובות בחלקים האחרים של סדרת התקנים.
התקן חל על תכנון נגישות בסביבה חדשה, כך שתהיה נגישה ככל הנדרש לפי הוראות כל דין.
תקן זה או חלקים ממנו יכולים לחול גם על נגישות בסביבה קיימת, בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין
תכנון הסביבה, על פי תקן זה, יאפשר גם לאדם עם מוגבלות, זמנית או קבועה, לנוע ולהשתמש בשטחי חוץ של בניין, בשטחים פתוחים וברחובות המתוכננים לשימוש הציבור ולמתן שירות בתחומם, באופן דומה ככל האפשר, לאדם שאין לו מוגבלות. דרישות תקן זה מתאימות לתכנון סביבה חדשה, ואפשר שיתאימו גם בסביבה קיימת, בכפוף להוראות כל דין.

נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין: דרישות בסיסיות
תקן זה קובע עקרונות תכנון ודרישות מינימליות לתכנון חללים ורכיבים שבתוך בניינים, במגמה לאפשר גם לאנשים עם מגבלות מסוגים שונים נגישות בתוך הבניינים ושימוש בהם ובשירות הניתן בהם. דרישות התקן מתייחסות לדלתות, פרוזדורים, מדרגות, חדרי שירותים, מקלחות, מלתחות, מקומות ישיבה באולמות, מקומות ישיבה באזורי המתנה ועמדות עבודה.

נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין: דרישות משלימות לשימושים ספציפיים
בהמשך לתקן הקובע דרישות בסיסיות בפנים הבניין, קובע תקן זה דרישות מינימליות לתכנון חללים, חלקי בניין ורכיבים העשויים להימצא בבניינים או בחללים המיועדים לשימושים ספציפיים, כגון: מלתחות, מקלחות, מקומות ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכנסות, אזורי המתנה ועמדות שירות.

נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת (פברואר 2015)
מטרת התקן לקבוע דרישות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלויות שונות ולציבור בכלל לקבל מידע שיקל את ההתמצאות בבניינים ובשטחים ציבוריים ואת השימוש בכל שירות הניתן בהם, באופן שוויוני, עצמאי, מכובד ובטיחותי.
המידע נועד לענות על הצרכים האלה: התמצאות, הכוונה ליעד, זיהוי היעד, אזהרה מפני סכנה, ומידע כללי כגון: הוראות בטיחות, הנחיות הפעלה, פירוט שעות פעילות, מידע לצורך הדרכה ואיסורים.

נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה
תקן זה דן באמצעים, לרבות סימנים, לאזהרה, איתור והכוונה במרחב לאנשים עם מוגבלות ראייה. התקן קובע הוראות ודרישות לגבי תכונות, בדיקות, התקנה ותחזוקה של אמצעים אלה.

התקני שמע לרמזורים להולכי רגל עם מוּגבלוּת ראייה: הנחיות להתקנה ולהפעלה
מטרתו של תקן זה היא להציג הנחיות להתקנה ולהפעלה של התקני רמזורים המיועדים לסייע לאנשים עם מוגבלות ראייה או/וגם ראייה ושמיעה לחצות את הכביש בבטחה במעברי חצייה מרומזרים ולנוע בדרך באופן בטוח ועצמאי. התקן חל על ההפעלה של אותות שמע ואותות מישושיים של התקני שמע לרמזורים להולכי רגל.

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות
תקן זה נועד להתאים את המקומות המשמשים לאכסון (מגורים זמניים), על ידי קביעת עקרונות תכנון ודרישות תכנון מינימליות, כך שיתאפשר גם לאנשים עם מוגבלות בתנועה להשתמש בהם באופן עצמאי, בטיחותי ומכובד ובדומה ככל האפשר לאדם שאין לו מוגבלות.

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות התאמה
תקן זה קובע עקרונות תכנון ודרישות תכנון מינימליות בתוך יחידות דיור נגישות. תכנון זה מיועד שלכך אנשים עם מוגבלות בתנועה יוכלו להשתמש ביחידות הדיור באופן עצמאי, בטיחותי ומכובד ובדומה ככל האפשר לאדם שאין לו מוגבלות.

קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט
תקן זה מביא קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט. הוראותיו נועדו לאפשר נגישות לתוכני אינטרנט לקהל רחב של אנשים עם מוגבלות כגון עיוורון ולקויות ראייה, חירשות וכבדות שמיעה, לקויות למידה, מוגבלויות קוגניטיביות, מוגבלות תנועה, מוגבלויות דיבור, רגישות לאור ושילובים של מוגבלויות אלה.
קישור למידע רחב על הנגשת אתרי אינטרנט מאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה: מעלונים אנכיים (תוכן העניינים בלבד)
חלק זה של התקן מפרט את חוקי הבטיחות, המידות והפעולות התפקודיות של מעלונים משופעים ממונעים המיועדים לשימושם של מוגבלי-תנועה במצב ישיבה, עמידה, או בישיבה בכיסא גלגלים, הנעים במישור משופע.
בקישור רק תוכן העניינים של תקן זה.   

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים, לרבות אנשים עם מוגבלות (תוכן עניינים בלבד)
תקן זה קובע את דרישות המינימום לגישה בטיחותית ועצמאית של אנשים למעליות ולשימוש בהן לרבות עבור אנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים בעלי מידות כלליות מרביות כמוגדר בתקנים הישראליים. ניתן להשתמש בתקן זה כמדריך לשדרוג מעליות קיימות.
בקישור רק תוכן העניינים של תקן זה.

         
קישור לתקנים ישראלים – נגישות מאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותמאמריםעלונים בתחום אפוטרופסות וחלופות – קבלת החלטות נתמכת וייפוי כוח מתמשך – לגורמי מקצוע
מאמריםחוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע”ד-2014
מאמריםחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס”ה- 2005
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע