מאגר הידע

נגישות להשכלה גבוהה - דף מידע

קשר - הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

2017

המאמר מתפרסם באדיבות קשר - הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

השכלה אקדמית כיום נתפסת כצורך בסיסי כמעט לכל אדם, צורך שראוי להתבטא בזכויות בסיסיות שמוענקות לכל אדם באשר הוא. כמיליון וחצי אנשים, ומעל לעשרה אחוזים מהאוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלות, 700 אלף מתוכם הם עם מוגבלות חמורה. זכותם של אלה לקבל שירותים מיוחדים לשם שילובם בתוך החברה אינה פחות חשובה מזכותו של כל אדם אחר. תנאי מרכזי והכרחי לשילוב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ולקיים שוויון זכויות והזדמנויות,  הוא נגישות.  כך, השכלה גבוהה כמו כל מסגרת חינוכית וחברתית אחרת חייבת להיות מונגשת לאנשים עם מוגבלויות, הזכאים לזכות להגשמה עצמית ולשילוב בכל תחומי העשייה האנושית.  
חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998- מעמיד קריטריונים שונים לשמירה על זכויות אנשים עם מוגבלויות ומחייב את החברה בישראל לשמור על זכויות אלו. יתר על כן במעמד החתימה על האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות משנת 2006- Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD, התחייה מדינת ישראל לאמץ את האמנה אשר את עקרונותיה אימצה המדינה מזה כבר במסגרת חוק שוויון אנשים עם מוגבלויות.
מוסדות וארגונים בינלאומיים כגון האונסק"ו- ארגון החינוך המדע והתרבות של האומות המאוחדות United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO   ו- ארגון העבודה הבינלאומי International Labor Organization- ILO  בדומה למדינות רבות הכירו בזכותם של אנשים עם מוגבלות לרכוש השכלה והכשרה מקצועית מכוח הזכות לשוויון הזדמנויות בהשכלה ובתעסוקה. האו"ם רואה בהשכלה, בהכשרה ובלמידה מתמשכת עמודי תווך
של הזכות לעבוד, שכן לעתים קרובות אלו הם החסמים העיקריים המונעים מאדם עם מוגבלות להשתלב ולהתקדם בעבודה. המועצה לזכויות אדם של האו"ם מטילה על המדינה את החובה לקדם שיקום תעסוקתי ומקצועי, השתלבות והתמדה בעבודה וכן לקדם תכניות חזרה לעבודה עבור אנשים עם מוגבלות.
בשנים האחרונות התפתחה מגמת עליה בהנגשת האוניברסיטאות והמכללות השונות למיניהם, והשירותים המיוחדים הניתנים על ידי המשרדים הממשלתיים השונים, בין היתר הביטוח הלאומי, כדי להקל על החוויה הלימודית ועל אופציות הקבלה ללימודים אקדמיים. נגישות הינה מעשה של התאמת הסביבה הפיזית ו/או הווירטואלית ו/או השירותים לאנשים עם מוגבלויות, המאפשרת לאנשים עם מוגבלות לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת תוך מיצוי מלוא יכולותיהם; התאמה זו יכולה להיעשות באמצעים טכנולוגיים, בשינויים פיזיים ובסיוע אנושי ונפשי.  התאמה מסוג זה יוצרת דרך ליצור חברה מתוקנת שממצאת את זכויותיהם של אלו החיים בה.
השכלה אקדמית כיום נתפסת כצורך בסיסי כמעט לכל אדם, וישנה חשיבות קריטית לנגישות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לשם השגת פיתוח וצמיחה חברתית והשתלבות אישית של הפרט בה. לשם כך הוקמו מסגרות סיוע והנגשה המותאמות לצורכיהם של סטודנטים עם מוגבלויות. ומכוח תפישת עולם זו ולאחר מאבקים ממושכים של עמותות שונות למען אנשים עם מוגבלויות, פורסמו בחודש נובמבר 2016  תקנות ספציפיות שמטרתן להנגיש את ההשכלה הגבוהה לסטודנטים עם מוגבלויות. במסגרת התקנות מחויבים מוסדות אקדמיים ומוסדות להכשרת מורים/ות שהוכרו על ידי המוסד להשכלה גבוהה, לבצע התאמות בבניין ובמסגרות הלימודיים בכדי להנגיש את ההשכלה לסטודנטים עם מוגבלויות. ההתאמות כוללות הקמת מרכזי תמיכה לייעוץ, ליווי, וסיוע לסטודנטים/ות עם מוגבלויות.
עם זאת, ולמרות פרסום התקנות, חשוב לדעת כי הן אינן חלות באופן אוטומטי ומיידי, אלא יחולו באופן הדרגתי עד נובמבר 2018. על כן ועד החלת התקנות בכל המוסדות באופן מלא, נשמר פער הנגישות בין מוסדות ההשכלה הגבוהה, מידת הנגישות משתנה בין מוסד אחד למשנהו, ושירותי הנגישות הזכאים להם הסטודנטים ניתנים כיום מכוח תכניות שיקום מקצועיות פרטניות ולא מכוח חוק. יתר על כן, ישנן מוסדות ציבוריים שונים אשר נותנים מענה וסיוע לסטודנטים עם מוגבלויות במסגרת תכניות שיקום, סיוע, נגישות לאנשים עם מוגבלויות.
יודגש, כי למרות הנכונות של המוסדות השונים להבטיח נגישות אקדמית ומקצועית לקבוצות סטודנטים עם מוגבלויות, אלא שנכונות זו אינה חוסה תחתיה כל המוגבלויות שנמצאות. אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית למשל מהווים קבוצה מודרת, כי נכון ליום זה, לא קיימים בישראל באופן רשמי ומוסדר אבחונים, הערכות או הכיוונים תעסוקתיים ייעודיים עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. יתרה מכך, אוכלוסייה זו אינה מופנית למרכזי ההכשרה והשיקום המקצועיים. הערכה מסוגלות אקדמית ומקצועית מתבצעת לעתים רחוקות, בעיקר בשל מחסור במסגרות ובתכניות מתאימות לביצוע הערכות כאלו.
מהלך רוחם של חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות ואמנת CRPD, נשקפת החשיבות לבניית תהליכים מובנים וברורים לפיתוח וזיהוי פוטנציאל וכישורים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כשלב מקדים לבחירת תכנית ו/או מסלול תעסוקה ו/או לימודים מתאים. הכרה בחשיבות תהליכים אלו, פיתוחם ויישומם היא חלק מהתפיסה כי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זכאים לממש את הפוטנציאל שלהם בלמידה ותעסוקה כמו כל אדם אחר.
שם המוסד
פירוט השירותים
מי זכאי
קישור לשירות
המוסד לביטוח לאומי
מימון חלק ו/או מלא של שכר לימוד לתואר ראשון. זכאות לשיעורי עזר וחונכת
סטודנט/ית עם דרגת נכות בגובה 20% ומעלה הזכאי/ת לשיקום מקצועי
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
החזרי נסיעות, מימון מכשירי לימוד כולל; מחשב נייד, סורק, מדפסת.
סטודנט/ית עם דרגת נכות בגובה 20% ומעלה הזכאי/ת לשיקום מקצועי
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
סיוע בלימודי תואר שני
סטודנט/ית עם דרגת נכות מעל  65%
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
סיוע בדמי קיום
סטודנט/ית שיש לו/ה אחוזי נכות אך לא מקבל/ת קצבת נכות ו/או מקבל/ת קצבה חלקית ולומד/ת לפחות  20 שעות שבועיות
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
מימון חודשי לתרגום שפת סימנים לפי התעריפים הבאים:
מעל 20 שעות לימוד  שבועיות (ש"ש) - 6000 ₪
15-19 ש"ש- עד 4500 ₪
עד 14 ש"ש- עד 3000 ₪
 סטודנט/ית עם לקות שמיעה ו/או חרש/ת.
 
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
מימון חודשי לתמלול ממוחשב-
לפחות 26 ש"ש - עד 3000 ש"ח
עד 25 ש"ש- עד 1000 ₪
סטודנט/ית עם לקות שמיעה ו/או חרש/ת.
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
שקלוט- מימון עד 1000 ₪ בחודש
סטודנט/ית עם לקות שמיעה ו/או חרש/ת.
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
מימון מחלקת השיקום יהא בגובה 90% מסכום רכישת  טכנולוגיה מסייעת.
מכשיר FM- השתתפות עד 8000 ₪ למי שאושרה לו תוכנית שיקום מעל ל-13 חודשים.
מחשב נייד- עד 6500 ₪, לפי דרישת חוג הלימוד.
מכשירי הקלטה- עד 5000 ₪
צילומים למי שנעזרים באחד או יוצר ממרכיבי הסל עד 100 ש"ח לחודש, למי שלא נעזרים בסל עד 500 ₪ בחודש.
סטודנט/ית עם לקות שמיעה ו/או חרש/ת.
טלפון: *6050 /
 1-222-6050עוגן
המוסד לביטוח לאומי/ עמותת על"ה
לימודי מכינה ו/או קורס פסיכומטרי במרכז הלימוד לעיוור
סטודנטים עם לקות ראיה ו/או עיוורים
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי/ עמותת על"ה
שעות הקראה, חונכות שיעורי עזר וטכנולוגיה מתקדמת, במרכז הלמידה לעוור
סטודנטים עם לקות ראיה ו/או עיוורים
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
שירותי תמיכה לימודית- חונכות באסטרטגיות למידה, הקניית מיומנויות שימוש במחשב, שיעורי עזר.
שעות הקראה ושקלוט בתקציב שנתי של 6000 ש"ח. 
סטודנטים עם לקויי למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
דמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לאנשים עם דרגת נכות של 100%.
זכאים לשיקום ושלא מקבים קצבת נכות, הלומדים 20 ש"ש לפחות בהכשרה מקצועית.
 
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
דמי שיקום המשלימים את סכום התשלומים לאנשים עם דרגת נכות של 100%.
זכאים לשיקום ומקבלים קצבת נכות חלקית, הלומדים 20 ש"ש לפחות בהכשרה מקצועית.
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
המוסד לביטוח לאומי
הוצאות לינה ו/או דיור. 
זכאים לשיקום הלומדים במוסד לימודי המרוחק ממקום מגוריהם יותר מ- 40 ק"מ, ונדרשים ללון מחוץ לביתם.
טלפון: *6050 /
 1-222-6050
משרד הבריאות
ליווי חונכות לימודית במסגרת תוכנית השכלה אקדמית נתמכת- הכוללת תמיכה חברתית והקנייה של אסטרטגיות למידה
סטודנטים שנקבעה לבם 40% נכות נפשית
 
משרד הרווחה- אגף שיקום
החזר כספי של עד 3327 ש"ח ב- 4 שנים על רכישת עזרי תקשורת כולל:
 • מערכת הגברה אישית FM
 • מחשב אישי נייח/ נייד
 • מדפסת למחשב
 • מחשב כף יד
סטודנטים בני 18-65, המתמודדים עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן, כשהירידה בשמיעה התחילה מלידה ועד לגיל 3.
לקבלת השירות או לבקשת תוספת שעות יש לפנות לאגף השיקום במשרד הרווחה הקרוב למקום המגורים.
משרד הרווחה- אגף שיקום
16 שעות שירותי תרגום ותמלול לשנה
סטודנטים עם לקוי שמיעה של 50-69 דציבלים 
לקבלת השירות או לבקשת תוספת שעות יש לפנות לאגף השיקום במשרד הרווחה הקרוב למקום המגורים.
משרד הרווחה- אגף שיקום
32 שעות שירותי תרגום ותמלול לשנה
סטודנטים עולים חדשים ו/או בעלי תעודת עיוור עם ירידה בשמיעה של 50-69 דציבלים
לקבלת השירות או לבקשת תוספת שעות יש לפנות לאגף השיקום במשרד הרווחה הקרוב למקום המגורים.
משרד הרווחה- אגף שיקום
45 שעות שירותי תרגום ותמלול לשנה
סטודנטים עם ירידה בשמיעה של 70 דציבלים
לקבלת השירות או לבקשת תוספת שעות יש לפנות לאגף השיקום במשרד הרווחה הקרוב למקום המגורים.
 
61 שעות שירותי תרגום ותמלול לשנה
סטודנטים בעלי תעודת עיוור עם ירידה בשמיעה של 70 דציבלים
לקבלת השירות או לבקשת תוספת שעות יש לפנות לאגף השיקום במשרד הרווחה הקרוב למקום המגורים.
משרד הבינוי והשיכון
מענק חודשי לסיוע בשכר דירה 
סטודנטים עם המוגבלויות הבאות:
 • בעלי תעודת עיוור לצמיתות מטעם משרד העבודה והרווחה.
 • בעל אישור מהמוסד לביטוח לאומי,משרד הביטחון או משרד הבריאות המעידה על נכות יציבה או צמיתה בשיעור של 75% ומעלה, דרגת אי כושר יציבה של 75% ומעלה או מוגבלות בניידות בשיעור של 75%ומעלה.
 • סטודנט/ית עם מוגבלות פיזית על כיסא גלגלים- בעלי אישור ממשרד הבריאות או משרד הביטחון על היותו/ה מרותק/ת לכיסא גלגלים.
את הבקשה לסיוע יש להגיש לאחת מהחברות הבאות:
 • חברת עמידר:  רח'  יפו 17, ירושלים
טלפון *6266
 • חברת מתן חן- רח' יפו 97, מרכז כלל קומה C2
טלפון 02-622350
 • חברת מ.ג.ע.ר- רח' יפו 224, התחנה המרכזית החדשה קומה 3.
טלפון: 1599-500-301
הרשות המקומית- אגף השומה והגביה- הנחה בארנונה
80% הנחה בארנונה.
לקבלת ההטבה, יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש/ת ההנחה, ולדאוג כי שם המבקש/ת מופיע במרשם האוכלוסין של העיר בה נתבקשת ההנחה. במידה ומדובר על דירת שותפות, ההנחה תינתן לכל זכאי לפי החלק היחסי בשטח הדירה.
סטודנטים שנקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
יש לפנות לאגף גביית הארנונה בעירייה או ברשות המקומית.
יש לצרף טופס בקשה להנחה בארנונה ואישור עדכני ורלוונטי המעיד על אחוז הנכות.
 
 % 40 הנחה בארנונה.
לקבלת ההטבה, יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש/ת ההנחה, ולדאוג כי שם המבקש/ת מופיע במרשם האוכלוסין של העיר בה נתבקשת ההנחה. במידה ומדובר על דירת שותפות, ההנחה תינתן לכל זכאי לפי החלק היחסי בשטח הדירה.
סטודנטים בעלי אישור על נכות רפואית לפי כל דין בשיעור של 90 % ומעלה.
יש לפנות לאגף גביית הארנונה בעירייה או ברשות המקומית.
יש לצרף טופס בקשה להנחה בארנונה ואישור עדכני ורלוונטי המעיד על אחוז הנכות.
 
% 90 הנחה בארנונה.
לקבלת ההטבה, יש להסב את חשבון הארנונה על שם מבקש/ת ההנחה, ולדאוג כי שם המבקש/ת מופיע במרשם האוכלוסין של העיר בה נתבקשת ההנחה. במידה ומדובר על דירת שותפות, ההנחה תינתן לכל זכאי לפי החלק היחסי בשטח הדירה.
סטודנטים בעלי תעודת עיוור.
יש לפנות לאגף גביית הארנונה בעירייה או ברשות המקומית.
יש לצרף טופס בקשה להנחה בארנונה ואישור עדכני ורלוונטי המעיד על אחוז הנכות.
 
מאמריםשירות שווה = רפואה בגובה העיניים
נגישות השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שאינה נראית
מאמריםהנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מאמריםהזכות לרפואה שווה
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  נגישות והתאמת הסביבה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע