מאגר הידע

מנהיגות נוער לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות: שינוי עמדות ודימוי עצמי

רונן כהן - עו"ס, היחידה הקהילתית (לשעבר), בית איזי שפירא
ד"ר דנה רוט - מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בית איזי שפירא
ד"ר אהרן יורק - בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן

2008

כהן, ר', רוט, ד', יורק, א' (2008). מנהיגות נוער לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות: שינוי עמדות ודימוי עצמי, ביטחון סוציאלי, 78, 126-101.

על המאמר

מנהיגות נוער לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות

אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות נחשבת לאוכלוסייה מודרת חברתית.

למרות השיפור שחל בשנים האחרונות ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלויות, רובם עדיין סובלים מתווית חברתית שלילית ובדרך כלל הם נתפסים, על ידי הציבור הרחב, כבלתי מסוגלים לעבוד, כנזקקי צדקה וכנחותים. קבלה מלאה של אנשים עם מוגבלות והשתתפות פעילה ומשמעותית שלהם בחברה לא יתאפשרו, עד שיוסרו מחסומים המעכבים תהליך זה. עמדות של אנשי מקצוע, הורים, מעסיקים, קבוצת שווים, שכנים ובעלי המוגבלויות עצמם הן מרכיב בסיסי של אותם מחסומים.

כדי למנוע היווצרות של הדרה חברתית יש צורך לשנות את עמדות הציבור כלפי קבוצות שונות.

בית איזי שפירא, הוא ארגון ללא כוונות רווח, הפועל גם במישור הקהילתי ורואה בשינוי עמדות חלק מתהליך שינוי חברתי. הארגון מפעיל תוכנית ההתערבות בקרב בני נוער שמטרתה שינוי עמדות כלפי  אנשים עם מוגבלות. המאמר מציג את הממצאים המרכזיים של מחקר שבחן את השפעת התוכנית.  

עמדה היא בעצם יחסנו לדבר כלשהו: אדם, פעולה, קבוצה רעיון, עצם דומם וכדומה. ילדים מעצבים עמדות כלפי ילדים עם מוגבלות כבר בגיל ארבע-חמש.

דעה קדומה היא דעה על קבוצה חברתית שאינה מבוססת על עובדות. שיוך אדם לקבוצה בעלת תכונות והתנהגויות מסוימות. שיוך זה עלול מתעלם מהבדלים אישיים, ומתייג את הקבוצה. .

סטיגמה היא סימן או תכונה שלילית המיוחסת לתדמיתם החברתית של יחיד או קבוצה, ויש לה עוצמה חברתית חזקה. לרוב היא מגדירה את מעמדו של האדם אליו היא מתייחסת כפחות ערך.   

גישות לשינוי עמדות

קיימות שתי גישות מרכזיות לשינוי עמדות:

 1. גישת המגע – מפגש בין אדם ללא מוגבלות לאדם עם מוגבלות המאפשר היכרות בלתי אמצעית. מחקרים שונים הצביעו על מפגשים אלו כמרכיב משמעותי בשינוי עמדות חיובי.
 2. גישת הידע – הקניית ידע מהימן בתחום המוגבלויות. מחקרים מסוימים הצביעו כל כך שידע משפיע לחיוב על עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות.  

סביר להניח כי התערבות המשלבת את שתי הגישות תהיה מוצלחת ותתרום לשינוי עמדות חיובי; המגע הממושך מאפשר להיחשף ליכולות של האדם עם המוגבלות ולהכיר בהן והידע עשוי למתן חרדות, דעות קדומות, שיפוט מוקדם שלילי ואף הגנת יתר.  

תוכנית ההתערבות

מחקרים מראים כי יש חשיבות בשינוי עמדות של בני נוער כלפי אנשים עם מוגבלות מכיוון שבעתיד הקרוב, תוך שנים ספורות, הם יכולים להשפיע על חייהם של אנשים עם מוגבלות.

בית איזי שפירא פיתח את תוכנית חן: מנהיגות נוער כמנוף לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות. מטרת התוכנית לפתח מנהיגות צעירה שתיקח על עצמה לפעול למען שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב חבריהם בבית הספר ובקהילה.

התוכנית נמשכת שנת לימודים ומרכז אותה איש מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית או החינוך, ומופעלת בפריסה ארצית. 

בחלק הראשון של השנה, קבוצת המנהיגות משתתפת בסדנאות המעניקות ידע מגוון מתחום המוגבלויות. בשלב הבא חברי הקבוצה מתחילים בפעילות התנדבותית, המאפשרת מגע קרוב בין קבוצת המנהיגות לקבוצת האנשים עם מוגבלות. לקראת סוף השנה חברי קבוצת המנהיגות מעבירים את הידע שרכשו בסדנאות ובהתנסות ההתנדבותיות לתלמידים אחרים בבית הספר.

בין נושאי הסדנאות ניתן למנות את אלה:

 • דעות קדומות וסטיגמה
 • זכויות אדם, התנגשות בין זכויות
 • שוויון הזדמנויות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • נגישות עבור אנשים עם מוגבלות
 • פעילות חברתית-קהילתית, התנדבות
 • מנהיגות.  

התוכנית לוותה במחקר שבדק את השפעתה על שינוי עמדות של בני הנוער כלפי אנשים עם מוגבלויות. במחקר נבדקה גם קבוצת ביקורת של בני נוער (בני נוער שלא השתתפו בתוכנית) בכדי לוודא שמקור השינוי הוא תוכנית ההתערבות. 

ממצאי המחקר העיקריים היו

 1. התוכנית הביאה לשינוי חיובי בעמדות של בני הנוער שהשתתפו בה - העמדות של בני הנוער שהשתתפו בתוכנית היו חיוביות יותר מהעמדות שהיו להם טרם כניסתם לתוכנית.
 2. הסדנאות (שלב א של התוכנית - גישת הידע) תורמות לשינוי חיובי בעמדות של בני הנוער. כלומר הקניית ידע בנושא מוגבלויות משפיעה לחיוב על עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות.
 3. המפגשים עם אנשים עם מוגבלות (שלב ב של התוכנית – גישת המגע) תורמים לשינוי נוסף בעמדות של בני הנוער כלפי אנשים עם מוגבלות. כלומר לקשר שבין אנשים עם מוגבלות ואנשים בלי מוגבלות השפעה חיובית משמעותית וחזקה על שינוי עמדות.

לקבלת מאמרים מספריית בית איזי שפירא ניתן לפנות ל: tovae@beitissie.org.il

מהתקשורתעמדות וסטיגמה עצמית: 30 שנים ליום השוויון לזכויות אנשים עם מוגבלות
מאמריםמדד אקים להכללה 2022: מדד ההכללה של אנשים עם מוגבלות שכלית
מהתקשורתייצוג ושילוב אנשים עם מוגבלות בקולנוע – מרכיב משמעותי בשינוי חברתי מאמר דעה
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  קהילה וחברה - שילוב והשתלבות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע